Bøker

Med hjelp fra historielaget, fikk endelig Melhus sitt rettmessige navn på kartet. Les mer i Lindesnes avis.