Bjørn Finstad holdt den 8. april et foredrag om historien til meieriet på Vigeland.

Bjørn Finstad holder foredrag om meieriet (by RolfSteinar)

Her følger et par utdrag fra foredraget og noen foto:


 
 Bjørn Finstad forteller om bilene som fraktet melk:  

Bjørn Finstad

Bjørn Finstad

Bjørn Finstad

Foto: Bjørn Finstad

 Tobias Skarstad (by RolfSteinar) Tobias Skarstad hadde også historier å fortelle: 

Vigeland sentrum i begynnelsen av 1960-årene. Lindesnes bygdemuseum. 
Bjørn Finstad

Audna meieri. Fra venstre bakerst: Ågot Tørressen, Esther Salvesen, Bjarne Finstad, Borghild Roland (kont. dame) Foto: Bjørn Finstad

Som en flott avslutning på kvelden, hadde Sigurd Melhus kjøpt kake til alle frammøtte. Dette fordi han ønsket å takke historielaget for arbeidet med å rettet navnet til Melhus (og ikke Mjølhus) hos Statens kartverk.

Sigurd Melhus gav kake til historielaget for Melhusnavnet, Kristin serverer (by RolfSteinar)