Nils Justvik

Nils Justvik

Denne tirsdagen holdt Nils Justvik fra Universitetet i Agder foredrag om idrett og kristendom på Agder. Justvik  har brukt sin oppvekst som bakgrunn: En 10-åring var tatt ut til å representere idrettslaget på et kreststevne i stille lengde, men da dette stevnet ble avholdt i kirketida, ble ikke dette noe av. Denne 10-åringen var Nils selv. Idrett på søndag var ikke bra, men holdningene til dette endret seg gradvis gjennom tidene.

Justvik fortalte mange historier, og en er denne: I Lyngdal fantes talentfulle kristne unge gutter som drev med fotball. Foreldre ble bekymret da kamper ble spilt på søndager. En kamp mot et lag fra Arendal ble holdt i pinsen. Lyngdal vant 6-0, og lyngdølen som skåret 5 mål ble avbildet i avisen. Søsteren til denne spilleren kastet senere hans fotballsko i elva, så han ikke skulle fortsette å havne på «avveie».

En annen fra Farsund fra år 1946. En teologistudent Einar Strai, også fotballspiller, blir hardt prøvet med sterke kommentarer fra andre, og svarer med dette i avisen: «Jeg er en sportsungdom blant sportsungdommer. La meg ha dette arbeidsfeltet i Guds rike. La meg være en selvstendig kristen.»

Justvik var videre innom mange felt, bl.a. fotballklubben Start og koblingen denne klubben har mot kristenlivet – påflere måter. Han har også delt opp tiden fra før krigen i ulike perioder med stadig endrede holdninger til kristendom og idrettsliv på Agder.

Etter foredraget kom det mange interessante synspunkter og erfaringer med temaet både her fra kommunen og ellers i landet.

NRK:  Sport eller Kristus? (Radiokåseri / Sørlandsakademiet)

UIA: Nils M. Justvik disputerer for doktorgrad

Etter pausen holdt flere andre mindre innlegg, bl.a. Ole Fladstad som fortalte om menighetscup’en og Wenche Svennevik leste opp en beretning om Giv Akts historie skrevet av Bjørg Grisledal.