Hans Heimtun

Hans Heimtun

24. februar var det over 30 frammøtte i kommunestyresalen på Vigeland. Hans Heimtun (bildet) ledet forsamlingen gjennom årsmøtesakene med valg, årsmeldinger og regnskap. Alle årsmøtesaker ble gjennomgått uten merknader.

Harald Stensland sto for kveldens hovedtema. Hans utgangpunkt for foredraget var Svinør og historien om hans far, Bjørn Stensland (1905-1981). Bjørn hadde båten «Excelsior» i Svinør, utposten før Lindesnes. Han bodde i 2. etasje i det gule huset i Svinør, og der var hanf.eks. når han ventet på bedre vær -og han snakket ofte om Spangereidkanalen. Dagbøkene viser at han aldri visste hvor han kom til å være neste dag – alt var avhengig av last, vær osv. I bøkene står det om lossing, klokkeslett, steder og hva de fraktet. Bjørn var utdannet til elektriker i 1922, og reiste til USA i 1923. Der var han mest på båter som gikk i fart mellom New York, New Orleans og San Fransisco. I 1932 blir han utsatt for en ulykke, blir skadd og blir liggende i sykesenga i 12 uker. Så reise han hjem til Svinør. Han kjøper seg skuter, og driver med fiske, fiskeoppkjøp og fraktefart. Så kjøper han Excelsior, en engelsk tråler som gjøres om til et moderne frakterfartøy. 9. april 1940 lå Excelsior i Bodø, Bjørn, broren Alf og andre var med. Kommunikasjonslinjene ble brutt, og der ble de i 3 måneder. I loggboka står det ingenting i denne perioden. Harald reiste opp for noen få år tilbake og spurte lokalbefolkningen der oppe om de kjente til Excelsior. Der traff han noen som kunne fortelle om da faren kom med båten til Inndyr. Der kjørte de båten på land og plukket ut motoren, slik at den ikke skulle tas og brukes til tysk troppetransport. Men det han fant ut, var at faren og mannskapet ikke hadde gjort noe som helst i de dagene i starten av krigen.

Harald Stensland

Harald Stensland

I 1954 kjøper han ny båt, men forliser etter kun 4 måneder med «Logos». Så stifter han familie, kjøper så i 1956 senere ny båt: «Else». Den ble bygd i Svendborg, Danmark i 1937. Fra skip med seil ble den omgjort til motorskip med hjelpeseil. Man kuttet mastelengden, klyvebommen og mesanmasten. Den gikk med mange typer last, bl.a. korn og malm. Mattilsynet ville vel ha sagt sitt om malmlast den ene veien, og korn tilbake i samme lasterom. Arbeidet var hardt og arbeidsdagene var lange, men det var også tider da man ventet på været. «Else» er nå blitt «Queen Galadriel» og er leirskip i England.

Harald Stensland ønsker å inspirere unge til å registrere egen familiekrønike, sammenlikne nåtid med fortid, presentere litt kystfartshistorie, og slå et slag for slowcargo. Han spør om vi kanskje gikk vi litt for fort over fra frakterfart langs kysten til trailere langs veien.

Les mer på: www.norskekysten.info