Sparkstøtting laget på smia i Buhølen 1926, og som senere ble kastet i elva i Buhølen, for atter senere å bli tatt opp igjen og reparert på Vigeland.