Frans-Arne Stylegar holder foredrag på Kulturtorvet

Frans-Arne Stylegar holder foredrag på Kulturtorvet

Tirsdag 26. januar hadde vi besøk av fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar som fortalte oss om de senere arkeologiske funn i regionen vår. Han fortalte litt om sverdfunnet på Valleheia, et funn av et reisealter – en liten porfyritt stein og ikke minst om runesteinen på Hogganvik.

Stylegar skriver stadig interessante artikler om arkeologi på sin blogg. Les f.eks om Hogganvik-steinen eller om Nyfunnet reisealter fra tidlig middelalder (bildet til høyre).

Til slutt i foredraget svarte Stylegar på spørsmål om andre steder i kommunen slik som Tjøm, Nylund, Dronninghaugen, E-39 utgravningene nylig m.m.

Stein fra reisealter

Stein fra reisealter