Foredragsholderne: Roar Christensen, Fridtjof Rasmussen og Per Einar Bergstøl.

Foredragsholderne: Roar Christensen, Fridtjof Rasmussen og Per Einar Bergstøl.

Foredrag om elektrisitet i Galleri Gustav Vigeland på Kulturtorvet

Foredrag om elektrisitet i Galleri Gustav Vigeland på Kulturtorvet

23. februar var temaet på historielagsmøtet elektrisiteten, og spesielt tiden før den kom til Mandal julaften i 1910? Fridtjov Rasmussen og Roar Christensen har skrevet en jubileumsbok til dette 100-årsjubileet, og Mandal historielag har i hele 2009 hatt dette temaet som en hovedsatsning. Roar Christensens bestefar Marius Christensen hadde en enestående evne til å stå på og satse på dette nye med elektrisitet, og Roar fortalte en interessant forhistorie sammen med Fridtjov Rasmussen. De viste også en mengde bilder som viste mye om forholdene før elektrisiteten kom. Da det første kraftverket som leverte strøm til Mandal lå på Tredal i Lindesnes kommune, hadde dette ekstra relevans for Lindesnes lokale historie.

Kristin Markussen takker foredragsholderne. Roar Christensen til høyre.

Kristin Markussen takker foredragsholderne. Roar Christensen til høyre.

Etter dette foredraget fortalte Per Einar Bergstøl en del om elektrisitetens historie her i Lindesnes kommune, og dette skal ende i en artikkel til kommende «Glimt fra Lindesnes».

Dette møtet var forøvrig årsmøte og det siste møtet Kristin Markussen hadde som leder av laget. Gjennom 9 år har hun vært i styret som sekretær og de fleste som både kasserer og leder av laget. En engasjert og aktiv leder, som det vil være vanskelig å erstatte i styret.

Astrid Solås takket av som redaktør av "Glimt".

Astrid Solås takket av som redaktør av "Glimt".

En annen aktiv dame som vil bli savnet er Astrid Solås. Hun har en mangeårig historie i laget som sekretær, og de senere år som redaktør for bladet «Glimt fra Lindesnes». En enorm og viktig innsats gjennom mange år, men også hun valgte å gi seg i vervet. Disse to har betydd enormt for laget og vi står i stor takknemlighet for innsatsen!