20. juni arrangerte historielaget en tur i Spangereid med fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar. Ruta ble lagt opp til å besøke de steder der Fylkeskommunen har satt opp nye informasjonsskilt i forbindelse med ulike kulturminner i Spangereid. Turen startet på parkeringsplassen ved Vikingland, og Stylegar fortalte om Gahre og bl.a. jordskiftet som ble foretatt der på 1800-tallet for å rydde opp i stadig mer kompliserte og ufornuftige grenser og teiger. Så gikk turen videre til Drajet og etter litt informasjon om båthus der over den nye gangbrua over Spangereidkanalen. Etter stopp ved Billes groper og deretter ved skiltet som forteller om Grobene med teorier om bakgrunnen for de tidligste graveforsøk. Videre gikk turen over den norligste bilbrua og så til Spangereid kirke. Turen ble avsluttet ved kappskytersteinen på Gahre.