Anne Christine Hageland Syvertsen fra Husfliden i Mandal

Anne Christine Hageland Syvertsen fra Husfliden i Mandal

Tirsdag 23. november hadde historielaget besøk av Anne Christine Hageland Syvertsen fra Husfliden i Mandal. Første del av hennes foredrag tok for seg den mer generelle betydningen hodeplagget har hatt i folkedrakten, hvordan bruken har vært, og hvilke typer hodeplagg vi finner. Videre hvilke tradisjoner som har vært for stell av håret sammen med folkedrakten og bruken av hårband i den sammenheng. Hun fortalte om tradisjonen med valker, hårband og brudehodeplagg, hvilken betydning hodeplaggene har hatt i vår folkedrakttradisjon og hvordan bruken har vært.