D/S Lindesnes i Svinør. Fotograf: Gustav Vigeland.

D/S Lindesnæs i Svinør. Fotograf: Gustav Vigeland.

Dampbåten Lindesnæs som vi her ser passere Holmen ved Svinør en gang Gustav Vigeland stod på brygga, finnes ennå. Den ble på slutten av 20-tallet solgt til A/S Jøsenfjord i Stavanger og ombygd flere ganger. I 1980 ble den solgt til Tyskland og i 1985 havnet den i Holland. Nå har altså en gjeng med Jøsenfjord-entusiaster tatt turen ned og fikk start på motoren! Kanskje de klarer å få den gamle båten tilbake til Norge. Det arrangeres møte om dette i Stavanger 3. februar.

Se reportasje i Stavanger Aftenblad fra 29/1-11 her: Bromm, bromm, liv i gamle Jøsenfjord!

Se også artikkel på Wikipedia: MS «Jøsenfjord» (1886)