Nasjonalbiblioteket: Bokhylla

Nasjonalbiblioteket: Bokhylla

Nasjonalbiblioteket har nå hatt tjenesten bokhylla i drift en stund nå. Stadig flere bøker blir tilgjengelig og nå også flere lokalhistoriske titler fra kommunen vår. Totalt er over 57.000 bøker tilgjengelig på denne måten. Her er noen eksempler:

Til en venn iblant de døde, John Møll
Frakterskuter og fraktermenn, Rolf Kr. Danielsen
Frakterskuter og fraktermenn II, Rolf Kr. Danielsen
Gustav Vigeland tresnitt, Tone Wikborg
…bli med til Vigeland-museet, Lund/Lunde
Emanuel Vigeland, utgitt av Vigeland-museet
Valle kirke 200 år
Valle kristelige ungdomsforening – Lindesnes KFUK-KFUM
Stedsforming- og synliggjøring av historiske spor Forum for stedsforming, Vest-Agder

Bygdebok 2 for Austad sogn i Lyngdal er også tilgjengelige: Austad II – Gard og Folk, Oddleif Lian

Les mer om bokhylla hos Nasjonalbiblioteket.