Kjetil Reithaug fra IKAVA presenterte kommunale kilder

Kjetil Reithaug fra IKAVA presenterte kommunale kilder. Foto: Rolf Steinar Bergli

Februar-møtet i historielaget hadde slektsgransking som tema, og på en dag med svært vanskelig vær og føre var det ekstra hyggelig at hele 40 personer møtte opp. Rolf Steinar Bergli presenterte ulike nettsider og presenterte ulike kilder som er tilgjengelig på nett. Kjetil Reithaug (bildet) fra Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder presenterte så hva slags kilder som er tilgjengelige i de kommunale arkiver som de har.

Her er aktuelle lenker som ble nevnt i foredraget:

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS: www.ikava.no
Digitalarkivet: www.digitalarkivet.no
RHD – Registreringssentralen for historiske data: www.rhd.uit.no
Familysearch – Mormonernes databaser: www.familysearch.org
Bygdebøker i Agder – gårdsnavn: www.mosvold.net/farms.html

Kjetil Reithaug fra IKAVA viser skoleprotokoll fra Vigmostad

Kjetil Reithaug fra IKAVA viser skoleprotokoll fra Vigmostad. Foto: Rolf Steinar Bergli

Bokhylla – 50.000 søkbare bøker: www.bokhylla.no
Data i Slektsgransking (forening) – omtalte ressurser Genress og Gravminner i Norge: www.disnorge.no

Ellis Island – immigranter til USA: www.ellisisland.org
Anchestry – ulike databaser: www.ancestry.com
Prestegjeld og sogn i Vest-Agder – lenke til side hos arkivverket.no

Forum – se diskusjonsforum hos Digitalarkivet og hos DIS-Norge.