Kafeen på Kulturtorvet

Tirsdag 22. mars ble årsmøtet i Lindesnes historielag gjennomført på Kulturtorvet. Kvelden startet med de vanlige årsmøtesakene. Møteleder Bjørn Finstad ledet oss gjennom sakene som ble gjennomgått slik:
– Årsmelding v/Rolf Steinar Bergli
– Regnskap og revisors beretning v/Rolf Steinar Bergli
– Valg v/Bernt Løland

Så hadde laget invitert Audnedal historielag til å komme på møtet for å fortelle oss litt om hva de holder på i laget sitt der oppe.
Jorunn Birkeland (bildet) fra Audnedal historielag fortalte om en liten og aktiv forening, og var også interessert i å vite mer om hva Lindesnes historielag driver med.

Etter mat og kaffe gikk vi opp i Galleri Gustav Vigeland og så lokale filmer. Først ut var en film fra Svinør på 50-tallet. Kvelden ble avsluttet med en film fra Sjølingstad på 60-tallet, der vi heldigvis fikk mange kommentarer på hvem som var med i filmen.