Tirsdag var temaet for møtet andre verdenskrig på Kulturtorvet. Hans R. Møller (bildet til venstre) var først ute og fortalte fra krigsårene i Mandal. Han ble medlem av etterretningsorganisasjonen XU under krigen, og fikk i oppdrag å opprette en radiostasjon utenfor Mandal. Møller fortalte om den farlige ilandsetting av personell og utstyr, og om etableringen av lytte- og radiostasjonen som ble kalt «Lola».

Så ble reportasjen fra 1995, markeringen av flydroppet på Kabringsmyra, vist.

Etterpå fortalte Hans Heimtun (bildet til høyre) mer om flydroppet på Kabringsmyra, og viste fram en radio som Norman Rødberg hadde bygd under krigen. Den vises nå i radioutstillingen på Kulturtorvet. Heimtun henstilte også til de frammøtte om å få samlet inn flere gjenstander fra krigen til museet.

Om lag 50 personer møtte denne kvelden.

Bildeserien nedenfor viser hvordan «Lola» ser ut i dag, litt fra Kabringsmyra, og flere bilder fra møtet.