Glimt fra Lindesnes 2011

Glimt fra Lindesnes 2011. Forsidefotoet viser Jens Heggelund Smith foran hjemmet på Underøy. Bildet er tatt på 100 års-dagen 24. august. Foto: Rasmus Strømme

Nå er årets «Glimt fra Lindesnes» sendt ut til historielagets medlemmer. De er også å finne til salgs for kr 175,- i bankene på Vigeland og i Spangereid, Kulturtorvet på Vigeland og i bokhandlene i Mandal.

Blant innholdet kan vi nevne artikler om personene Jens Heggelund Smith, Karl Øidne, Marta Brådland, Gunnar Bue, Asbjørn Vigeland, Henrik Brun og Lauritz Randers. Jernkleiva er med, det samme er en tur til København og litt om DS Lindesnæs. Feltspatgruva på Anderåsen er med, og en liten utfyllende artikkel om platinarevens opprinnelse (se også fjorårets Glimt). Søren Brandsnes forteller om barneår på Brandsnes og Olav Emil Vandeskog har om gamle hageplanter på Spangereid. Oddvar Børufsen forteller om et barndomsminne, vi får vite om en sjektegrav på Vårøy og til slutt får vi vite litt om noen nyankomne gjenstander ved Lindesnes bygdemuseum.

På historielagets Facebook-side kan du få lese noen små utdrag fra årets Glimt: Lindesnes historielag på Facebook

Den komplette innholdsfortegnelsen kan du forøvrig finne under valget «Glimt fra Lindesnes» øverst på siden – og der finner du også overskriftene i alle de tidlegere 30 heftene som er kommet ut.

På bildet ser vi Glimt-redaksjonen og andre gode hjelpere – bak fra v.: John Karlsen, Astrid Solås, Bjørn Gabrielsen, Lilleba Braadland, Jahn Kristensen, Rasmus Strømme og Torbjørn Stensland. Foran: Bjørn Finstad og Rolf Steinar Bergli.