Finn E. Isaksen

Finn E. Isaksen, Statens Kartverk, Kristiansand

19. april ble årsmøtet avholdt på Kulturtorvet. Bjørn Finstad ble valgt som møteleder, Rolf Steinar Bergli gikk gjennom årsmelding og regnskap, og Bernt Løland tok for seg valget.

Etter pause med servering holdt Finn E. Isaksen fra Kartverket i Kristiansand foredrag om «Hvordan forene historisk forankring med lokalt engasjement og regelverk?»

Presentasjonen: