Urd Wenk-Wolff utenfor galleriet på Goksem

Urd Wenk-Wolff utenfor galleriet på Goksem

Torsdag 24. mai klokken 18 inviterer vi alle til Goksem i Spangereid, der Urd Wenk-Wolff vil fortelle oss om historie og kunst. Hun forteller om Uwe Wenk-Wolff (1929-2009) sine portretter og landskaper. Håper flest mulig kan parkere ved skolehuset og gå de 400 metrene østover til det lyseblå huset på høyre side. Galleriet ligger oppe i bakken rett bakenfor dette huset, og det er inngang fra baksiden.

Urd von Hentig og Uwe Wenk-Wolff med familie var de første til å motta Lindesnes kommunes kulturpris i 1981. Utdelingen fant sted i gymsalen på Spangereid skole der scenen er utsmykket med Uwe sitt store maleri på 4 x 10 meter. Urd og Uwe har hatt en lang rekke utstillinger i inn- og utland, både hver for seg og sammen. Blant lokale kunstverk, er «Tre spreke jenter» i Vigeland sentrum, glassmalerier på Spangereid skole og på grendehuset i Spangereid. De samarbeidet om å lage det store glassmaleriet «Herrens vinberg» i Stephanus-kirken i Heidelberg, et verk på hele 6 x 15 meter.