Kari Ziegler MadsenOnsdag kveld ble årsmøtet for historielaget avholdt på Sjølingstad Uldvarefabrik. Rolf Steinar Bergli gikk gjennom årsmelding og regnskap uten merknader. Astrid Solås tok for seg valget, som ble vedtatt ved akklamasjon.

Kveldens hovedtema engasjerte mange. Etter en kaffepause tok Kari Ziegler Madsen (bildet) for seg sin far, kunstneren Hans Kristian Ziegler. Hun lagde et levende og nært bilde av sin far, og man ble godt kjent med kunstneren, formidleren og faren. Hun hadde selv med flere bilder, og flere av de frammøtte hadde også tatt med bilder laget av Hans Kristian Ziegler. Avslutningsvis fortalte Håkon Skaar  litt om sine opplevelser med Ziegler og Judith Seland Nilsen ved Sjølingstad Uldvarefabrik fortalte om de de hadde funnet i arkivene om Ziegler-familien fra da de jobbet ved fabrikken.

Om lag 35 møtte fram på en hyggelig kveld på Sjølingstad.