Søndag 25. august ble innholdsrik dag for de som møtte fram for å være med Lindesnes historielag på tur. Og det var ikke få som møtte opp – minst 110 frammøtte fulgte med på runden som gikk med utgangspunktet på parkeringsplassen ved Kattnesbukta. Vår guide var feltarkeolog Morten Olsen som fortalte fyldig om historie fra jernalderen, om samfunnssystemet og skikker rundt gravlegging. Følget fulgte veien mot Gjeidevika og fikk der orientering ved gravhaugene der. Så fant folk etter hvert – både gjennom skog og mark, og langs stranden frem til Kattnesbukta, der Olsen orienterte litt om nausttuftene og den store gravhaugen der. Nå begynte imidlertid kaffetørsten å bli påtrengende, så følget fant korteste vei opp til Breime der man endelig kunne ta en pust i bakken. Der var det flott velkomst med banner over veien, og Grete Vilberg fortalte levende om hvordan de hadde overtatt og satt stedet i stand, og om Ingerid og Gustav Vigeland.

Morten Olsen var ikke ferdig her, men hva han fant blir det mer om i Lindesnes avis 27. aug.

Denne bildekrusellen krever javaskript.