Ove Gabrielsen fortalte om Lillehavn, og satte stor pris på arbeidet som var blitt gjort med boka. Foto: Rolf Steinar Bergli