Fra filminnspillingene – Peder Spikker gudefigurer som han ikke ble fornøyd med, og kastet på elven. 🙂