Rolf Steinar Bergli deler ut blomster til John Rustad