Kjell Olav Masdalen, John Rustad og Rolf Steinar Bergli.