Arne Strømme fikk heder for sitt arbeid med å skaffe Peder Claussøn Friis sine bøker til bygdemuseet.