Marit Stokke kommenterte Peder Claussøn Friis sin slekt fra Stokke i Spangereid.