Peter Tore Gabrielsen hadde med seg originaldokumenter fra 1814 som ble utstilt.