Tirsdag 21. juli ble en nydelig dag for en rusletur på Svinør. Som ved tidligere turer på Svinør for mange år tilbake var været «truende», men denne dagen var det perioder med sol og lite vind til å være på et sted som uthavnen Svinør.

Rolf Steinar Bergli ønsket velkommen fra Bergers hus, og fortalte at den første turen i lagets historie gikk nettopp hit til Svinør. Det var i 1981, og siden har laget besøkt øya med jevne mellomrom med 8-12 år mellom hver gang. Ådne Fardal Klev har også hatt mange foredrag for laget tidligere, men dette er første gangen han er guide, eller los som han ønsket å kalle det, for historielagets tur på Svinør.

Ådne Fardal Klev tok først for seg litt generell historie om Svinør. Noen få loser bodde på Svinør på 15- og 1600-tallet. Den første man kjenner til er Arne Olsen loste kong Fredrik III fra Svinør og til Sælør. Senere dukket det opp noen familier som satte i gang handel på Svinør. Hans Hansen var en av de første her, han hadde borgerskap i Kristiansand by. Det kjente maleriet av Salig Hans Hanssen fra 1708 henger i Valle kirke. Utover 1700-tallet ble det en større glanstid med handel, gjestgiveri med sjøfart og alt som hørte sjøfarten til. Losing, skipsverft som bygde nye og reparerte fartøyer. På 1900-tallet snudde det på Svinør, folketallet gikk ned, mange utvandret til Amerika. Folk som flyttet fra Svinør, flyttet oftere til Mandal enn innover til fastlandet. 1961 23 husstander, og i 1968 var det kun 14 husstander igjen. I 1997 var det to som hadde fast adresse i Svinør, men de bodde her bare om sommeren.

Emil Otto Syvertsen fortalte så om Bergers hus, før Ådne fortsatte og tok folkemengden med på en bryggetur først bort til Lundsodden og så tilbake til Vollen – med en god del stopp underveis. Det ble også anledning til en liten titt innom skolehuset.

Posthus, telefonsentral 1891, radio, skipsverft, Svinørslupper, om forlis og sjøforklaringer, om jomfru Juels katt, skipshandler Møskedal, krigen 1807-14, Holmen, skolehuset, og mye mer.

Så ble folket skysset vel inn igjen på fastlandet igjen.

Takk til alle som kom, Åvik Vel som hjalp til med parkering, og til Midling-Jensen som stod for grei båtskyss fra Åvik.

Per Klever filmet under turen, og her er noen glimt: