møter


Møte i slektshistoriegruppa på Kulturtorvet 1. desember. Thomas Olsen ved Statsarkivet i Kristiansand fortalte om Digitalarkivet og også om aktuelle kilder som slektsforskere ikke bruker så ofte. 12 personer møtte opp.

 

Slektshistoriegruppa.

Slektshistoriegruppa.

Thomas Olsen fra Statsarkivet i Kristiansand.

Thomas Olsen fra Statsarkivet i Kristiansand.

Tormod Engebu fra IKAVA forteller om 25-års historien til arkivet.

Tormod Engebu fra IKAVA forteller om 25-års historien til arkivet.

Gaute Heivoll forteller om arbeidet med novellen og bruken av kilder hos IKAVA.

Gaute Heivoll forteller om arbeidet med novellen og bruken av kilder hos IKAVA.

Gaute Heivoll og Tormod Engebu.

Gaute Heivoll og Tormod Engebu.

Monica Friberg Nilsen fra arkivtjenesten i Lindesnes kommune forteller om historikken bak valg av kommunevåpen for Lindesnes kommune.

Monica Friberg Nilsen fra arkivtjenesten i Lindesnes kommune forteller om historikken bak valg av kommunevåpen for Lindesnes kommune.

Tirsdag møtte 25 personer fram på Kulturtorvet for å høre mer om IKAVA, høre Gaute Heivoll lese og vite mer om historien bak Lindesnes kommunes kommunevåpen.

 

 

Onsdag 23. september var det førpremiere på filmen om Søren Brandsnes på Kulturtorvet for rundt 70 frammøtte.

Det er også noen glimt fra denne kvelden i reportasjen «En krigsseiler foteller» i «Norge Rundt» på NRK. Denne ble sendt 30. oktober.

Se: https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/DVNR04004415/30-10-2015#t=14m38s

Arrangementet ble holdt av historielaget sammen med kommunen.

Svein Rune Skilnand forteller om filmen.

Regissør Svein Rune Skilnand forteller om filmen.

Årsmøtet ble gjennomført på Kulturtorvet, og hyggelig med 40 frammøtte. Alle saker gjennomgått uten vesentlige merknader og alle kandidater valgt ved akklamasjon. Ove Bentsen gikk ut av valgkomiteen og Bjørn Finstad takket av som redaktør av «Glimt fra Lindesnes».

Etter en kopp kaffe med Mandalskringle fikk vi et interessant foredrag ved Nils Reidar Christensen. De frammøtte fikk en flott opplevelse med bilder fra dykkingen på 70-tallet og en engasjert forteller som hadde mye å fortelle – om både historie og dramatikk.

Se film fra vraket av Oliva i 2014 (youtube).

Nils Reidar Christensen kåserer om DS "Oliva"

Nils Reidar Christensen kåserer om DS «Oliva».

Dykkerne - Rasmus Strømme og Nils Reidar Christensen.

Dykkerne – Rasmus Strømme (som tipset historielaget om temaet) og Nils Reidar Christensen.

Bjørn Finstad som takket av i "Glimt fra Lindesnes"

Bjørn Finstad som takket av i «Glimt fra Lindesnes».

Her kan du lese årsmelding m.m. til årsmøtet: Årsmøtedokument Lindesnes historielag 2015

Lindland forteller om tobakk i landhandelen.

Lindland forteller om tobakk i landhandelen.

Vel 30 personer møtte fram i Lyngdal for å få med seg museet/låven til Jan Arvid Lindland på Akersmyr. Turen startet med litt omtale om de forskjellige bilene i første etasje, før vi gikk opp i andre etasje med butikk, stuer og skolestue. Hele veien fikk vi interessante historier rundt gjenstander og opplevelser. I den andre hallen var det en imponerende samling anleggsmaskiner, med mange forskjellige Brøyt gravere fra Brødrene Søyland A/S, og bl.a. en Lanz Bulldog Raupe. Og det ser ikke ut til å stoppe der – Lindland har flere planer for museet sitt.

En Lanz Bulldog Raupe.

En Lanz Bulldog Raupe.

Stor samling med anleggsmaskiner.

Stor samling med anleggsmaskiner.

Torbjørn Justnes "ovverrekker" et ekte BRØYT-svettebånd til Jan Arvid Lindland, som takk for omvisningen blant Brøyt-maskiner.

Torbjørn Justnes «ovverrekker» et ekte BRØYT-svettebånd til Jan Arvid Lindland, som takk for omvisningen blant Brøyt-maskiner.

 

 

Ådne Fardal Klev forteller om utvandring fra Spangereid og Lyngdal til Amerika.

Ådne Fardal Klev forteller om utvandring fra Spangereid og Lyngdal til Amerika.

 

Deretter gikk turen til Ådne Fardal Klevs antikvariat i Alleen. Der fikk vi nydelig servering og fikk høre Ådnes foredrag om den tidlige utvandringen til Amerika.

 

 

10. og 11. oktober ble det markert at det er 400 år siden Peder Claussøn Friis døde.

Fredagen startet med en liten rusletur ved Valle kirke, først til nordenden av kirkegården der Arne Haugen fortalte litt om hvor den gamle Peder Claussøns kirke lå. Den gamle kirken lå for nærme prestegården, og det var fare for spredning av ild hvis det skulle oppstå brann i ett av byggene. Derfor ble kirken som står der i dag plassert lengre ute da den ble bygget i 1793. Så gikk vi en tur bortom Peder Claussøn-statuen laget av Gustav Vigeland, før vi gikk inn i kirken. Rolf Steinar innledet med litt om Peder Claussøn, før et mosaikkbilde malt av 6. trinn på Spangereid ble avduket. Den ble fortalt litt om det lille man vet om Foss kirke og litt om hvordan Peder Claussøns kirke så ut. Arne Haugen fortalte om hva man finner under dagens Valle kirke, der det finnes en del gjenbrukte materialer fra den gamle kirken. Det ble vist gamle bilder fra hvordan omgivelsene rundt kirken og prestegården har forandret seg de siste 100 år. Håkon Skaar fortalte så om historikk rundt maleriet av Peder Claussøn. Dette maleriet er nå til konservering og restaurering i Oslo. Kirkeverge Siri G. Risdal fortalte så om mange av gjenstandene i kirken, deriblant kalken der sokkelen er fra kalken som var en gave fra Peder Claussøn i 1591. Maleriene foran på alteret er også fra samme tid, og er i følge hans inskripsjoner malt i 1608 av Peter Reimers. Rolf Steinar fortalte om historien bak og prosessen med å få oppført statuen laget av Gustav Vigeland.

Lørdag var det foredragsserie på Kulturtorvet. Kjell Olav Masdalen fra Aust-Agder kulturhistoriske senter fortalte generelt om Peder Claussøn Friis, mens John Rustad tok for seg Peder Claussøn Friis og 1814. Deretter ble det servert et nydelig laksemåltid i kafeen, siden laks var et tema som engasjerte Peder. Sindre Haugen bidro med tidsriktig og stemningsfull musikk, mens Anette Askildsen i rollen som Peder Claussøns Friis bidro med høytlesning fra hans skrifter på dansk. Arne Strømme holdt et engasjerende foredrag om Peder Claussøn Friis i Bergen, før Karl Arnt Skarpeid redgjorde for Peder Claussøn Friis’ slekt.

Lindesnes bygdemuseum har to av førsteutgavene til Peder Claussøn Friis, og ved en tilfeldighet fikk vi også tak i 1757-utgaven av Snorre rett før arrangementet. Disse ble vist fram og initiativtaker for å kjøpe inn de to førstnevnte bøkene i museets eie, Arne Strømme, fikk heder for dette.

Arrangementene var et samarbeid mellom historielaget, Valle menighet, Lindesnes kulturskole, Kulturtorvet/Lindesnes bibliotek, og var en del av et samarbeidsprosjekt med Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Tone Klev FurnesTorsdag 19. juni møtte om lag 35 personer fram for å høre kunsthistoriker Tone Klev Furnes fortelle om Emanuel Vigeland, og da med litt ekstra fokus på hans oppvekst på Vigeland. Hun fortalte også om arbeidet med den nye boken om Emanuel, «Vita».

For anledningen ble kafeen på Kulturtorvet smykket ut med glassmalerier som Emanuel Vigeland laget til Borgestad kirke i Skien. Lindesnes bygdemuseum har nå tre kunstverk av Emanuel i samlingen, og disse ble selvfølgelig også vist fram.

Arrangementet er et samarbeid mellom biblioteket og historielaget.

Det ble satt en utrolig rekord for et medlemsmøte i Lindesnes historielag. Et eventyrlig oppmøte der bortimot 120 mennesker fylte kaféen og biblioteket på Kulturtorvet til randen, og dette på et årsmøte. Mange trådde til og hjalp med å bære stoler og tilrettelegge, og vi tror alle som ønsket det fikk en smak av kaffe og noe å bite i selv om det ikke ble mye på hver.

Bjørn Finstad kommenterer smalfilm.

Bjørn Finstad kommenterer smalfilmen foran en fullsatt kafé.

Årsmøtet ble gjennomført av leder Rolf Steinar Bergli. Årsmelding gjennomgått og valget tok Oddbjørg Håland i valgkomiteen seg av. Etter åtte år i styret takket Per Einar Bergstøl av, og ny i styret er Ole Magne Homestad. Ny i Glimt-redaksjonen er Annlaug Opsahl. Siste punkt før pause var visning av smalfilm filmet av fam. Gjerdsjø der man kunne se hvordan Vigeland så ut på 50-tallet. Bjørn Finstad kommenterte på «strak arm» (bildet til høyre).

Siri forteller om sin far Rolf Gjerdsjø

Siri forteller om sin far Rolf Gjerdsjø

Etter pausen tok Siri Gjerdsjø Risdal fatt på foredraget sitt. Rolf Gjerdsjø var født 1909 i Haugesund, tok utdannelsen i Bergen og havnet etter hvert i Sør-Audnedal i 1953. Doktorgården var bostedet, og området han skulle dekke var Spangereid inkludert «fjorden» i sør og til og med Valandsbrua i Konsmo. Den første tida han var her hadde han ikke bil og måtte bruke drosje når han skulle rundt. Hun fortsatte med episoder med mus i doktorgården, når barna fortalte ventende pasienter om doktorfamiliens privatliv, når hun hentet brødskiver til en sulten pasient, og nevnte fru Gjerdsjø som måtte skrive ned sportsresultater og informere den sportsinteresserte mannen underveis. Episodene var mange og hun fikk fram mange sider ved sin far.

Etter foredraget tok flere ordet og fortalte om sine opplevelser med Gjerdsjø bl.a. under sykdom, på barnerommet, på venteværelset eller på vinterføre.

Vi takker alle som bidro til denne flotte kvelden!

Folk måtte sitte tett for å få plass.

Folk måtte sitte tett for å få plass.

Håkon Skaar forteller om dr. Gjerdsjø.

Håkon Skaar forteller om sine opplevelser med dr. Gjerdsjø.

Her finner du årsmelding, regnskap og valg til årsmøtet til onsdag:

Årsmelding, regnskap og valg 2014

« Forrige sideNeste side »