nyheter


Meld deg inn i Lindesnes historielag, eller velg å kun abonnere på «Glimt fra Lindesnes. Gå til vår registreringsside for innmelding.

Lindesnes kommune

Stedsnavn i Lindesnes kommune

Allerede på Lindesnes historielags tredje ordinære medlemsmøte var stedsnavn hovedtema. Dette var i oktober 1980, og det er derfor hyggelig å fortelle at deler av stedsnavnsprosjektet endelig er lagt på nett, tilgjengelig for alle. På nettstedet sestedsnavn.no kan alle nå bla seg fram til noen av de mange stedsnavn som ble samlet inn og registrert i løpet av 10-15 års arbeid av ildsjeler i historielaget. Til nå er området rundt Oppsal i Vigmostad, og Underøy/Lone i Sør-Audnedal lagt ut.

Slik gjør du:
Gå til nettstedet sestedsnavn.no
Forstørr kartet inn på Lindesnes kommune
Velg «Skrivemåtestatus» i menyen til venstre
Kryss av for «Foreslått»
Stedsnavnene kommer opp med rosa merking

Bokhylla.no

Det kommer stadig flere lokale bøker på Nasjonalbibliotekets nettsted bokhylla.no:
Vigmostadboka bind 1 – Gardar og ætter er nå lagt ut der, og det samme gjelder Norges bebyggelse: Sørlige seksjon – Herredsbindet for Vest-Agder, østre del. Begge er gode kilder for slekts og historieinteresserte. Sør-Audnedal bygdebok 1: Bygd og bygdeliv ligger også ute, mens bind 2 fortsatt mangler. Spangereid: en sørlandsk saga av Frans-Arne Stylegar er lagt ut, og andre historiske bøker er: Vegminner i Vest-Agder, Ryghs: Gravundersøgelser paa Spangereid (1880), Gamle bunader fraa Vest-Agder (1929) og Med rutebilen gjennom Vest-Agder

Ta en kikk i «Norsk Reisebog – Sørlandet og Rogaland» (1933) der man kan lese: «Fra Spangereid fører en 13 kilometer lang kjørevei utefter hele halvøia til det kjente fyrtårnet sønst på Neset, ut mot åpne havet. Men lettest kommer en til fyret ved å ta med dampskib fra Mandal eller Farsund til Litlehamn, se side 26. Fra Litlehamn til fyret knapt 1 times lett gang. (…) Fyrtårnet og fyrets øvrige bygninger ligger slik til, at det nordfra sett kan minne om en gammel ridderborg. Fra tårnet fritt utsyn til alle kanter.«

Spangereid kirkegård

Spangereid kirkegård

Gravminner i Norge er et nettsted der man kan søke etter gravminner i hele Norge. Nå er det 2,2 millioner registrerte navn i databasen, og omtrent halvparten har bilde. Nå er også den første samling med bilder for Lindesnes lagt ut, ved at alle gravminner i Spangereid nå har bilde i databasen. Dette er et mye brukt nettsted, spesielt blant slektsgranskere. Nyere fødsels- og dødsdatoer er ofte vanskelige å finne i andre kilder, og når man ikke vet hvor i landet personer ligger begravet kan man ofte få treff på i denne omfangsrike databasen. Nettstedet drives av DIS-Norge, Slekt og data. Søk her.

Foto: Rasmus Strømme

Olavskjæran, restaurert. Foto: Rasmus Strømme

«Lindesnes Historielag mener de gamle vardene langs vår kystfarled er viktige kulturminner som må tas vare på og da særlig denne varden som ligger like utenfor den gamle verneverdige bebyggelsen på Svinør.

Stat/kommune m.v. pålegger private å verne om og å ta vare på vår kyst –og uthavnsebyggelse og da bør det også være et offentlig ansvar at de gamle -og offentlig eide- vardene sikres og holdes ved like som viktige kulturminner.

Varden på Olavskjæran. Foto: Rasmus Strømme
Varden på Olavskjæran, slik den så ut tidligere. Foto: Rasmus Strømme

Dessuten representerer de gamle vardene gode handtverkstradisjoner og derfor er det etter historielagets mening uheldig at det ble benyttet forskaling og betong da varden endelig ble reparert. Dessverre ble heller ikke vardens høyde gjenoppbygget og resultatet er at varden i dag fremstår i en annen form og utseende enn den i årtier har hatt på toppen av denne holmen og derfor svært synlig i havgapet.

Lindesnes historielag anmoder derfor kystverket om å bringe denne varden tilbake til sin opprinnelige form og utsende.»

Se artikkel i Fædrelandsvennen 8. mars 2012: «Sånn varde før!»

Her kan du lese årsmelding 2010 samt regnskap for Lindesnes historielag 2010:

Årsmelding og regnskap 2010

Nasjonalbiblioteket: Bokhylla

Nasjonalbiblioteket: Bokhylla

Nasjonalbiblioteket har nå hatt tjenesten bokhylla i drift en stund nå. Stadig flere bøker blir tilgjengelig og nå også flere lokalhistoriske titler fra kommunen vår. Totalt er over 57.000 bøker tilgjengelig på denne måten. Her er noen eksempler:

Til en venn iblant de døde, John Møll
Frakterskuter og fraktermenn, Rolf Kr. Danielsen
Frakterskuter og fraktermenn II, Rolf Kr. Danielsen
Gustav Vigeland tresnitt, Tone Wikborg
…bli med til Vigeland-museet, Lund/Lunde
Emanuel Vigeland, utgitt av Vigeland-museet
Valle kirke 200 år
Valle kristelige ungdomsforening – Lindesnes KFUK-KFUM
Stedsforming- og synliggjøring av historiske spor Forum for stedsforming, Vest-Agder

Bygdebok 2 for Austad sogn i Lyngdal er også tilgjengelige: Austad II – Gard og Folk, Oddleif Lian

Les mer om bokhylla hos Nasjonalbiblioteket.

D/S Lindesnes i Svinør. Fotograf: Gustav Vigeland.

D/S Lindesnæs i Svinør. Fotograf: Gustav Vigeland.

Dampbåten Lindesnæs som vi her ser passere Holmen ved Svinør en gang Gustav Vigeland stod på brygga, finnes ennå. Den ble på slutten av 20-tallet solgt til A/S Jøsenfjord i Stavanger og ombygd flere ganger. I 1980 ble den solgt til Tyskland og i 1985 havnet den i Holland. Nå har altså en gjeng med Jøsenfjord-entusiaster tatt turen ned og fikk start på motoren! Kanskje de klarer å få den gamle båten tilbake til Norge. Det arrangeres møte om dette i Stavanger 3. februar.

Se reportasje i Stavanger Aftenblad fra 29/1-11 her: Bromm, bromm, liv i gamle Jøsenfjord!

Se også artikkel på Wikipedia: MS «Jøsenfjord» (1886)

Dag Hundstad rapporterer på sin Facebook-side at han «har sendt 1054 s. rotekte norsk lokalhistorie i trykken», og det kan vel ikke tolkes annerledes at de lenge etterlengtede Harkmark-bøkene nå er i ferd med å materialisere seg på papir og komme i salg før jul. Gledelig og etterlengtet for mange.

Dag Hunstad (Facebook)

Dag Hunstad (Facebook)