Hvert år siden 1981 har historielaget gitt ut heftet «Glimt fra Lindesnes». Her følger en oversikt over alle artikler i heftene siden starten.

Siste utgave av «Glimt fra Lindesnes» kan kjøpes på Kulturtorvet på Vigeland, samt ulike utsalgssteder i Mandal, Spangereid og i Lyngdal. Eldre utgaver av heftene kan kjøpes på Kulturtorvet på Vigeland, eller formidles av historielaget: e-post

Årgang 1 – 1981:

3 Namn i Audnaelva ved Tryland Tobias Tryland
7 Litt om det eldste gjestgiveri i Spangereid Olav Jarl Gahre
10 Kalkfabrikken i Naversund
12 Storbrannen på Vigeland 1855 John Møll
16 Storhaven – Kjærlighetshaven på Hammerøy Ågot Gulbransen
18 Glimt frå kristenlivet i Vigmostad på 1800 talet Torbjørn Ougland
22 En Fredlaus
23 Fredlaushelleren Else Håland
26 Hva veit vi om våre kvinneforeninger og barneforeninger A. Homme
27 «Aksjon Kystkultur» Rasmus Strømme

Årgang 2 – 1982:

3 Arven fra Holland Ågot Gulbrandsen
8 Svenneviksjenta og Hollenderkapteinen Ågot Gulbrandsen
10 Litt om emigranter fra Lindesnes som reiste til Amerika fra Bergen Helge Simon Møll
19 Amerikabrev, ei historisk skattkiste T.O.
27 Avstand på Arbeid – Arbeidsvandringar frå Lindesnes Tobias Tryland
30 Vigmostadfolk på flyttefot Torbjørn Ougland

Årgang 3 – 1983:

4 Sagnet om dronning Kråka som vokste opp i Spangereid Marit Stokke
13 Brev fra krigstida 1807-1814 John Møll
19 Bergstølssaga, siste vassdrivne sag i Vigmostad Tobias Tryland
23 Norges eldste Danmarksslupp «Den Gode Hensigt» – bygget i Søgne Rolf Kr. Danielsen
29 Sagn fra Østheia i Sør-Audnedal John Birkeland
30 Ei pussig jakthistorie fortald av Joen i Stølen (1831-1922) Torbjørn Ougland
32 Manneråkskotet Else Håland
35 Siste husmannskontrakt i dalen? Sturla Ertzeid
38 Fra Ungdomsfesten i Svinør 24. Marts 1908 X.
41 Til Svinør Ungdomsforening X.

Årgang 4 – 1984:

2 Peder i Svingen Ågot Guldbrandsen
3 På kirkevei juni 1562
6 Familien
8 Herr Peder til Undal (1566-1614)
16 Peder Claussøn i bygdesamfunnet
18 Biskopens venn, og den fremste blant likemenn
19 Striden om tienden
21 Forfatteren og historikeren
26 Familie og etterslekt
32 På jakt etter 350 år gamle bøker Arne Strømme
35 Hva Peder Claussøn Friis skrev Arne Strømme

Årgang 5 – 1985:

2 Den store myntskatten i Remnesvika Bjørn Gabrielsen
5 Til de unge menn som hvirvler opp skolastisk støv i Snig Ågot Gulbrandsen
10 Amerikabrevet
13 Sjur i Døldalen Lars Røskeland
17 Omgangskolen i Valle prestegjeld Anna Homme
22 Søren på Skodebakken – Ein illustrasjon til sosialhistoria på 1800 talet Torbjørn Ougland
26 Minnefesten 8. mai 1985
27 Dei som ikke kom hjem John Møll

Årgang 6 – 1986:

2 Emanuel Vigeland John Møll
12 Spangereid-potetene Bjørn Gabrielsen
16 Dronning Åslaug A’Danmark (Spangereidkråka) Ågot Gulbrandsen
20 Strandstedet Snig Rolf Danielsen
26 Brannen på Håland i Vigmostad Else Håland
27 Litt om de gamle skolehusene i Sør-Audnedal Anna Homme

Årgang 7 – 1987:

Temahefte: Formannskapsloven 150 år
2 Undal kommune 1837-1844
11 Søndre Undal kommune 1845-1898 John Møll
21 Sør-Audnedal kommune 1900-1920 Anna Homme
30 Årene 1920-1940 Kaare Hellekjær
39 Sør-Audnedal 1940-1963 Magnus Skaar
44 Spangereid Bjørn Gabrielsen
53 Vigmostad 1844-1964 Tobias Tryland, Olav Løland, Per Bergstøl
59 Lindesnes kommune fra 1964 fram til i dag Hans Heimtun

Årgang 8 – 1988:

2 Lindesnes Historielag – Årsmelding 1987 Bjørn Gabrielsen
4 Innsamling av bilder Bjørn Gabrielsen
8 Tobias Hagehei B. Ødegård
9 Kristen Banken
12 Salig Hans Hansen, hans kone og born Aagot Gulbrandsen
17 Foss meieri B. Ødegård
18 Torleif Thorsen – Audnedalens siste store kretturhandler Jens Heggelund Smith
24 Syvert Vågestad Tobias Mydland
26 Butilhøve for fattigfolk på 1800 talet
31 Den gamle skolepultforteller Mally Kåfjordnes

Årgang 9 – 1989:

5 Skolen i Lindesnes gjennom 250 år Kaare Hellekjær
88 Skolen i Sør-Audnedal fra 1889-1917 Anna Homme
127 Skolejubileet 1889. Glimt frå skulen i gamle dager Tobias Tryland
142 Skolen i Spangreid 1900-1964 Bjørn Gabrielsen
143 Dengang Ågot Gulbrandsen

Årgang 10 – 1990:

2 Årsmelding forLindesnes historielag 1989 Anna Homme
4 Program for 1990-91
4 Til Lindesnes historielag Søren Brandsnes
6 Krigsseilere fra Lindesnes Søren Brandsnes
72 Glimt fra Farsundsbåten «Far»s seilas i krigssonen Søren Brandsnes
77 Flagget vårt S. B.
78 Små glimt fra krigstidas hverdag John Møll
89 Minner fra krigens dager Magnus Skaar
94 Krigsminner frå Vigmostad Tobias Tryland
98 Produksjon av knott og knottemaskiner
102 I krigsår med vedgass Leif Vigeland
104 Noen glimt fra krigstiden Bjarne Sjølingstad
108 Fem år under fremmed åk Per G. Lian
110 Fra et gulnet ark Kaare Hellekjær
112 Til historielagets 40-årsfest 8. mai 1985 skrev Åse Hennestad denne prologen Åse Hennestad
117 Retting (til skolehistorien 1989)

Årgang 11 – 1991:

6 Færøy-turen 24. – 30. juli 1991 Anna Homme
12 Reidar Salvesen Søren Brandsnes
15 Minner Åse Hennestad
19 Vi kom heim att alle fire Bernh. Tjomsland
24 Flyet som falt ned i Konsmo Per Bergstøl
25 Fem år under fremmed øk Per G. Lian
28 Marie Rasmussen – Sør-Audnedals første misjonær John Møll
32 Spangereid bedehus Trygve Stokke
40 Spangereid kirke Bjørn Gabrielsen
48 Hesten Prins Magnus Skaar
50 Gustav Rødland frå Vigmostad fylde 80 år 18. september i år Tobias Tryland
53 Gruvedrift på Rømteland og i Svinør Rolf Danielsen
56 Fra John Birkelands gårdsarkiv Kaare Hellekjær
63 Lokalbåtene i det sørlige Norge Rolf Danielsen
68 Revfisket Sv. Tharaldsen
78 Da revtorsken satte hele folket på Neset i arbeid Andreas Levold Stokke
81 Tønnestav og bøkring av tønner Rolf Danielsen
96 Ungdom på Tryland i Vigmostad for 100 år siden Tobias Tryland
99 Glimt fra en livlig og dramatisk tid i uthavnen Svinør Ågot Gulbrandsen
106 Spangereid 1886 Bjørn Gabrielsen
109 Politivedtægter for Spangereid Sogn Bjørn Gabrielsen
111 Perlefiske i Undalselva (Audna) Per Bergstøl
113 Peder Clausson Friis (1545 – 1614) Norges beskrivelse om sjøormen «Bidraget er ikke signert og vi i styret har glemt hvem bidragsyteren er»
116 I Tarald og Elias Louens rike Rolf A. Eikaas
123 Lindesnes Bygdemuseum i gang Rolf A. Eikaas

Årgang 12 – 1992:

6 Rosemaleren Ole Goudsen Versland Anna Homme
35 Forliset ved Bjørnen Bjørn Gabrielsen
40 Fædrelandsvennen 4. november 1889: «En vestlands Billedhugger G. Wigeland» Jostein Andreassen
42 Rivefabrikken på Spilling Vold
46 Sang diktet avlærer Sverre Hesteland til skoleskuespill under krigen ved Jåsund skole Arlin Meling
48 Kjempehummer Jostein Andreassen
49 De Frie Evangeliske Forsamlinger Sverre Svennevig
54 Varp Per Bergstøl
55 Kjempekarer i Sør-Audnedal Magnus Skar
58 Venner med indianerne Lars Røksland
60 Da krigen kom til Tryland kraftstasjon Per Bergstøl
62 Skrømt på Lindesnes Ådne Fardal Klev
64 Konfirmasjon anno 1871 Ådne Fardal Klev
67 Med trekkspill til New York Øivind Støle
73 Seilas i to verdenskriger Søren Brandsnes
76 To brev fra Marie Rasmussen John Møll
81 Et 150 års minne Ågot Gulbrandsen
92 Lindesnes bygdemuseum Anna Homme

Årgang 13 – 1993:

7 Lindesnes historielag på gamle stier Anna Homme
9 Kulturaktivitet i Lindesnes 1992 Rolf Eikaas
14 Gustav Vigelands erindringer fra Sør-Audnedal Tone Wikborg
54 Peder Claussøn og kongesagaene Jon Gunnar Jørgensen
63 Etterrakst fra Valle kirkes 200-årsjubileum Anna Homme
70 Peder Claussøns kirke rekonstruert Kaare Hellekjær
77 Kirkebyggerne Kaare Hellekjær og Vermund Sjølingstad
80 En «Byxel-Revers» Kaare Hellekjær
82 «Det var som ringer i vannet» Ågot Gulbrandsen
85 Min barndoms basar Ågot Gulbrandsen
87 Gahre Bjørn Gabrielsen
98 Glimt fra floraen i Lindesnes Jostein Andreassen
102 Hestevanntroene fra Sjølingstrand Magnus Skaar
104 Gullringene fra Våge Bjørn Gabrielsen
106 Tyveri av parafin på Grønningen Søren Brandsnes
107 Eit sagn frå Akland Per Bergstøl
108 Litt om kopping og årelating Magnus Skaar
112 Fra Lindesnes bygdemuseum Anna Homme

Årgang 14 – 1994:

7 Lindesnes historielag besøker det nedlagte bruket Våland Andreas Levold Stokke
10 Kulturaktivitet i Lindesnes 1993 Rolf A: Eikaas
18 Sjølingstad Uldvarefabrik 100 år Magnus Skaar
22 Minneord om onkel Peder, 25. mai 1994, i Valle kirke Peder Skofteland
24 Per Trædals krigsminne Søren Brandsnes
28 «Tempelen står skakt» Magnus Skaar
29 Norsk krigshistorie på Nova Scotia Søren Brandsnes
36 Bestas juleminner Tonette Nøkland
38 Med snøre og agn Bjørn Gabrielsen
42 Gunnar Roland Kenneth Skofteland
44 Bård skolemester og Øyvind Plassen Gunnar Roland
50 Innehavere av handelsbrev i Valle sogn fra 1866 til 1945 John Møll
58 Vise Todne Per Bergstøl
59 Bjørn Gabrielsen i samtale med Ågot Gulbrandsen Bjørn Gabrielsen
63 Tjomslands skifabrikk Borghild Kristiansen
66 Tanker ved «Næbetrøbakken» Lars Røksland
68 Slekt og utvandrere fra Feland og Håvestøl Ådne Fardal Klev
75 Et skifte på Grønsfjord i 1690 Bjørn Gabrielsen
78 En sprek olding fyller 100 år Anna Homme
84 Da Ivar Aasen stanset på Vigeland Jostein Andreassen

Årgang 15 – 1995:

6 50-års minne Søren Brandsnes
7 Krigsseilerne fra Lindesnes Søren Brandsnes
73 Glimt fra Farsundsbåten «Far»s seilas i krigssonen Søren Brandsnes
78 Kon Haakon den VII’s frihetsmedalje til krigsseilere fra Lindesnes Søren Brandsnes
80 Æres den som æres bør Kenneth Skofteland
87 Borgervakt under krigen John Møll
92 Gustav Rødlands hardeste dag under krigen Anna Homme
98 Noen glimt fra krigstiden Bjarne Sjølingstad
101 Fra Gustav Skoftelands dagbok Greta og Einar Lunde
119 Produksjon av knott og knottemaskiner Anna Homme
122 I krigsår med vedgass Leif Vigeland
124 Minner Åse Hennestad
128 Kampen om skolen Anna Homme
132 Minner fra krigens dager Magnus Skaar
137 Milorg i Sør-Audnedal 1940-1945 Sigurd Melhus
157 Hvordan norske patrioter ble pint av det tyske politi Fra «Lindesnes»
159 Vi er takk skyldige fra siste krig Hans Heimtun
164 Hjemkomst Hans Heimtun
166 Vi kom heim att alle fire Bernhard Tjomsland
173 «Ni behøver inte ta møssan opp mera. Ni er fria nu» Olav Løland
177 Da freden kom til Spangereid Bjørn Gabrielsen
182 Krigsminner frå Vigmostad Tobias Tryland

Årgang 16 – 1996:

12 Med Lindesnes historielag til Drøpta Kristin Markussen
16 Kulturetaten, Årsrapport 1995 Rolf A. Eikaas
25 Glimt fra fredsjubileet Rolf A. Eikaas
28 Russlands-hilsen til Lindesnes Rolf A. Eikaas
30 Englands-hilsen til Lindesnes Rolf A. Eikaas
32 Anna Michelsdatters arvinger Ådne Fardal Klev
36 Gabriel Olsen, Rødberg Sofie Augensen
42 Minner fra Imsa Bjørn Gabrielsen
50 Drikkevann til skolene Lars Røksland
53 En røykhungrig mann Magnus Skaar
54 Jul på oldemors tid Eivind Storaker
57 Tryland kraftstasjon Per Einar Bergstøl
61 Litt fra historien om Lindesnes fyr John Møll
67 Regnskapsbok for Spangereid bedehus 1901 – 1942 Bjørn Gabrielsen
69 Litt mer om Sjølingstad Uldvarefabrikk Magnus Skaar
72 To brev – med 100 års mellomrom Sturla Ertzeid
74 Rosemalere fra Erland Thordis Erland
77 Fjeldskår bedehus Arna Våge
80 En liten årsrevy (ukjent)
82 Hedeby-Lindesnes. Tanker rundt et gammelt myntfunn i Spangereid Frans-Arne Stylegar
86 Et sagn fra Stokke, Spangereid Bjørn Gabrielsen
87 Enkeseter i Valle sogn i Undal prestegjeld, og presteenkers kår fra reformasjonen til 1845 Kaare Hellekjær
91 Syersker i Lindesnes Anna Homme
96 Lindesnes bygdemuseum i 1996 Anna Homme
99 Litt om laksefisket i Audna Kenneth Skofteland

Årgang 17 – 1997:

11 Tur med Historielaget til Vårøy Kristin Markussen
13 Kulturetaten. Årsrapport 1996 Rolf A. Eikaas
20 Rivefabrikken på Spilling – Lindesnes kommunes kulturminne Astrid Solås
25 Lindesnes Bygdemuseum 1997 Sofie Augensen
29 Bokomtale: Slekten Salvesen 1550 – 1995 Magne P. Waren
31 Jakt og fangst i gamle dager Kenneth Skofteland
40 100 års bruks-panteobligasjon fra Skofteland slettet Thordis Erland
42 Spangereid private middelskole Bjørn Gabrielsen
48 Gammelt sagn fra Bokstadli Tobias Røksland
49 Hjuringer eller gjetere til «Austlandet» Magnus Skar
53 Skofteland skolehus Thordis Erland
54 Gustav Vigeland. Småtræk fra hans barndoms- og ungdomsliv Jostein Andreassen
57 Leirfiguren fra Spangereid – «leirblot» eller gjengangerfrykt? Frans-Arne Stylegar
61 Fra ferje til bruer John Møll
73 Minner fra Lillehavn Inga Gabrielsen
77 Litt mer om laksefisket i Audna Kenneth Skofteland
79 Svane Magne P. Waren
84 På gullgraving i Alaska Søren Brandsnes
88 Syersker i Lindesnes Anna Homme
92 Er det noen som kjenner disse flotte karene? Bjørn Gabrielsen
93 Spangereidruta – «vekst og fall» Jahn Kristensen
100 Seland Sofie Augensen
105 Trædal seletøyfabrikk Magne Waren
109 Hommepresten Kaare Hellekjær
113 Svinør – ryggen til Norge – blikket mot havet Bjørn Gabrielsen
116 En forbindelse mellom Spangereid og Skogsøy Molla Skogsøy Moi
118 En rettstvist i Vigmostad sogn Ådne Fardal Klev

Årgang 18 – 1998:

7 Årsmelding for Lindesnes Historielag 1997 Kristin Markussen
11 Lindesnes kommune-Kulturetaten. Utdrag av årsrapport for 1997 Rolf A. Eikaas
20 Bergstølsaga og Glåbestøl Kristin Markussen
23 M/S Palatia Kai Erland
27 Overlevende russer forteller Krigsfange Pjotr Litvintsov
30 Fredsmonumentet «PAX» Kai Erland
33 H.M. Kongens tale. Lindesnes 21. september 1997
35 Ordførerens tale ved PAX-avduking 21.09.97
36 Tale til Kongen 21.09.97
37 Sluppen «Familien» tilbake i Svinør Bjørn Gabrielsen
40 postens historie gjennom 350 år Ivar Aavik
44 Den gamle postveien som var i bruk 1652-1796 Magnus Skaar
50 Uekte born i Spangereid på 1700-talet Ådne Fardal Klev
58 Og huset rant over Rødberg-sletta Sofie Augensen
62 Gunnar Roland som lærer Kenneth Skofteland
70 Frå Granlia til Solbakken Gunnar Roland
77 Glimt fra en fisker og hans barns liv Gunda Roland
99 Minnesmerket for ferjeulykken i 1751 Astrid Solås
101 Den uhyggelige ferjeulykken i Audna St.Hansdagen 1751 John Møll
108 Gjerde i hvert skar Lars Røksland
111 Kråka på Spangereid og stadnavnet Kråkevika Ernst Håkon Jahr
119 En lærer i Guds rike Carl Johan Bentsen
125 Lindesnes Bygdemuseum 1998 Sofie Augensen
127 Kong Harald møter krigsseilere i New York Søren Brandsnes
128 Til heimbygda Sør-Audnedal G.T.T.
129 En håndverksregning fra 1790

Årgang 19 – 1999:

7 Årsmelding for Lindesnes Historielag 1999/2000 Kristin Markussen
11 Møteplan for Lindesnes Historielag
12 Årsrapport fra kulturetaten Rolf A. Eikaas
19 Over Atlanteren Magne P. Waren
20 Den Norske Amerikalinjes historie Rolf Kr. Danielsen
25 Vegen mot vest Ådne Fardal Klev
36 Amerikabrev Emil Lølandsmo
43 Et Amerikabrev fra 1890-årene skrevet av Hans og Lina Tobiassen Esther Trædahl
45 utvandringen til Amerika Emil Lølandsmo
54 Min mors første Amerikareise Anna Homme
57 Utvandrerjubileet 1975. Gamle brev ga Amerikatur Sigrid Torkildsen
64 Reisebrev fra Lindesnes Trekkspillklubb sommertur til Færøyene Bitten Røysland
67 Kunstmaler Cato Augensen Sofie Augensen
74 Fly mot Veden. Et 50 års minne Bjørn Gabrielsen
79 Den store skogbrannen på Blørstad i 1877 Magnus Skaar
82 Historia om den gamle skåla Kristin Markussen
88 En spesiell rettsak fra Spangereid fra begynnelsen av 1700 John Møll
93 Steinoksen på Sjølingstad Magnus Skaar
94 A/S Sjølingstad Uldvarefabrikk. Nå det levende museet Magnus Skaar
98 Forretningsvirksomhet i Lillehavn i tidligere tider Theodor B. Goksem
103 Skoleminner fra Neset (Lindesnes) for over 50 år siden Stanley Waren
108 Snigs kvinneforening for sjømannsmisjonen Jenny Mørkesdal
111 Et gammelt minne Judith Trædal
113 Hva kan et slikt stort trau ha blitt brukt til
114 Juleminner Borghild Kristiansen
116 Episoder fra Grini Paul Knipe
118 Glimt fra Lindesnes. Oversikt over tidligere utkomne hefter Magne P. Waren
126 Bygdebok for fjorddistriktet

Årgang 20 – 2000:

6 Årsmelding for Lindesnes Historielag Kristin Markussen
10 Årsrapport fra kulturetaten Rolf A. Eikaas
17 Spelet om Kråka Bjørn Gabrielsen
20 Sagnet om Kråka Arne Strømme
26 Fra leseselskap til folkebibliotek i Valle sogn i Sør-Audnedal Kaare Hellekjær
34 Skolebygninger som nå er borte John Møll
41 Romedal Magnus Skaar
44 Dramatikk på Spangereid 1713 Ådne Fardal Klev
57 Et beskrivende prospekt av naturen langs Norskekysten Jostein Andreassen
59 Ressurser på heigårdene omkring 1900 Lars Røksland
63 «Sletta» på Sjølingstad Magnus Skaar
65 De gamle Carl Johan Bentsen
71 Bertiniusu – fiskeren fra Åvik Sofie Augensen
72 Noen glimt til Gunda Roland
92 Prestenker på Snig og Angelske stiftelser i Trondheim Harald Storaker
97 Fra Sørlands-kysten under 1. verdenskrig Magne P. Waren
103 Spøk og alvor fra krigens dager Herborg Augensen
105 Utvandringen til Amerika 1901 – 1911 Emil Lølandsmo

Årgang 21 – 2001:

10 Årsrapport – kultur – for 2000 Rolf A. Eikaas
18 Tore Bergstøl Torbjørn Ougland
22 Vandring langs Sstorbekken Lilleba Braadland
26 Lensmenn i Valle Sogn John Møll
33 Utdrag fra Historisk – topografisk Haandbok Bjørn Gabrielsen
36 Tilbakeblikk på vår kjære Blørstad Skole Magnus Skaar
40 Bedehuset Bethel Sigurd Melhus
61 I skyggen av Drøpta Lars Røksland
65 På auksjon i Stølen i Vigmostad for 110 år siden Tobias Tryland
69 Tugthusfange nr. 1525 Kaare Hellekjær
76 Segner fra Sjøkanten Bjørn Gabrielsen
78 Spangereid amtskole 1914-15
79 Fiskerettane på Tryland Tobias Tryland
81 Sør-Audnedal helselag Ingrid Erland / Edith Danielsen / Else Gjerdsjø / Hanna Strømme
89 Christiansminde Sigurd Melhus
97 Veien til Grønsfjord Bjørn Gabrielsen
99 Mitt gamle skatoll Kirsti Lunde
101 Utvandringen til Amerika 1901 – 1911. Del II Emil Lølandsmo

Årgang 22 – 2002:

12 Årsrapport – kultur – for 2001 Rolf A. Eikaas
21 Lindesnes lærerlag 100 år Kenneth Skofteland
50 Skolen på Røksland Lars Røksland
54 Litt om skole og arbeide på 1800-tallet Magnus Skaar
57 Minner fra Husmorskolen Astrid Solås
69 «Sjøbris» sommerpensjonat, Svinør Sofie Augensen
72 Audna Sigurd Melhus
91 Forlis i Kirkevågen Bjørn Gabrielsen
92 Brev til Vårøy
94 Meieriet på Hægebostad Emil Lølandsmo
99 Sør-Audnedalsbonden som sendte rekomandert brev med Titanic Arne Mjåland
102 Brev fra Eldbjørg Osestad, Buhølen, til Finn A. Ariansen, Bergen
104 «Den sorte dame» på Sjølingstad Magnus Skaar

Årgang 23 – 2003:

6 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag
10 Gjenopptrykking av de første «Glimt fra Lindesnes»
11 Årsrapport – kultur – 2002 Rolf A. Eikaas
20 Minneord om Ågot Gulbrandsen Ådne Fardal Klev
22 Ågot Gulbrandsens minner fra Svinør
26 50 år siden Odden i Åvik brant Alf E. Hansen
31 Brevet fra Asbjørn Aavik Arne Strømme
33 Sør-Audnedal – i kinesisk perspektiv Asbjørn Aavik
40 I denne søte juletid anno 1813 (Gjest Bårdsen på Roland) Audun Kristensen
45 Sør-Audnedal Bondekvinnelag fra 1934-1941 Theodora Helliesen, Anna Olsen og Hjørdis Ødegård
50 Bygdepoeten Birger Ødegård Arne Strømme
52 Elven synger Per Post (Birger Ødegård)
53 Geitebukken Mads og Fliselegging på gulv Magnus Skaar
57 Den gamle ferga i «Sevtorva» på Vallemoen Rasmus Strømme
61 Kommentar fra Norsk Sjøfartsmuseum
62 Ikke en slupp og ikke en ferje Kaare Hellekjær
64 Min første tur på langfart Thorbjørn Bentsen
66 «Fabrikken» på Mydland Lars Røksland
70 Den gamle buveien til Drøpta Theodora Helliesen
74 Ertzeidkverna – et solid bindeledd til fortida Sturla Ertzeid
77 Kvernhussangen
78 To kunstnerbrødre Arne Strømme
85 Minner fra framhaldsskolen Søren Brandsnes
90 Dagbok om Gustav Vigeland Sofie Augensen
94 Jubileum for Spangereid bedehus Kenneth Skofteland
102 Spangereid – Et gammelt dikt
104 Det var en gang Lilleba Braadland og Astrid Solås

Årgang 24 – 2004:

8 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag
13 Vigmostadbøkene kommer på nytt Kristin Markussen
14 Mer om ferja i Sevtorva Rasmus Strømme
16 Årsrapport – Kultur – 2003 Rolf A: Eikaas
25 Minneord om Anna Homme Kenneth Skofteland
28 Den omvendte Askeladd John Møll
35 Intervju med Johanna Vasland Oddbjørg Håland
41 Folkeminne fra Spangereid Bjørn Gabrielsen
45 Båtbyggere på Ytre Egeland Kaare Hellekjær
49 Misjonærprest Tobias Pedersen Gahre Kenneth Skofteland
61 Hedderåsen Olav Grisledal
67 Peder Claussøn og Eidsvoll Arne Strømme
69 Prost Brun og konfirmantene Lars Røksland
74 Melhusfossen Sigurd Melhus
86 Martin Heigrestad Magnus Skaar
90 Mitt barndoms Universitet – Goksem skole i Sør-Audnedal Inger Skarstad Olsen
97 Per Vigeland og Maria Vigeland Arne Strømme
101 Sluppen Ruth Rasmus Strømme
106 Om bord på gamle «Flint» Torbjørn Bentsen
110 Fotograf Aasine Nathalie Aas Torbjørn Stensland
116 Registreringsprosjekt ved Bygdemuseet Rolf Steinar Bergli
121 Drømmen om Amerika Borgar Engeland
129 Traktat fra 1905 Kristin Markussen
136 Kulturhistoriske produkter – Salg

Årgang 25 – 2005

8 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag
13 Lindesnes Historielag 25 år Astrid Solås
20 Gjenåpning av Spilling Rivefabrikk – bildereportasje
23 Årsrapport – Kultur – 2004 Rolf A. Eikaas
34 Da Hitler ville omvende norske studenter Søren Brandsnes
47 Bombing på Svinør 1941 Gunnlaug Ahlback
51 100 års jubileum for Bedehuset «Saron» i Snig Judith Trædal
56 Stormøter i Sør-Audnedal og Spangereid for 100 år siden Theodora Helliesen
60 Bygda som trodde Jesus kom fra Lindesnes Roar Greipsland
67 Min livshistorie Hanna Midling
75 Mennesker jeg møtte – Rolf Gjerdsjø – Gunnar Gulli Kenneth Skofteland
87 Forbruksforeningen i Naversund Hanna Strømme
92 Stormen stanset julehandelen – intervju med Anny Lervik Roar Greipsland
96 A/S Sjølingstad Uldvarefabrik Magnus Skaar
100 Om en husbrann i Snig for 100 år siden,
og en farefull seilas i 1893
Arne Strømme
106 Ferdsel på Audna Sigurd Melhus
125 Skinnbrevet fra Opshus skrevet i år ca. 1435 Alv-Tore Romedal
128 Skinnbrevet fra Opshus skrevet i år ca. 1435 Hjørdis Ødegård
131 Brudle og Varp på Gåseland Terje Haaland
133 Forretninger i Høllen på 1900-tallet Bjørn Gabrielsen
140 1857 – 1888: En 30-års periode med store framskritt
i Sør-Audnedal kommune

Årgang 26 – 2006:

8 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag
13 25 år med- lokalhistorie Kristin Markussen
15 Gåseland og funnene der fra en tur i mai 2005 Torfinn Normann Hageland
19 Gerhard Urheim forteller fra kystfarten Jens Heggelund Smith
55 Plassmannsbyen i Gaupedalen Ole Ertzeid
60 Lars Birkeland 1857-1921 Håkon Skaar
69 Mennesker jeg møtte – Trygve Stokke – Albert Telhaug Kenneth Skofteland
80 I Naverdalen Torbjørn Ougland
87 Bryllup på Øvre Eigeland i Sør-Audnedal Magnus Skaar
89 Begravelsestradisjoner i 1930-årene Theodora Helliesen
92 Sjølingstad Uldvarefabriks ullkjøp i Åseral Magnus Skaar
95 Noen gamle legeurter fra Spangereid Olav Vandeskog
101 Perlefiske i Au-dna Linn Knutsen
111 Slekts- og skriftsgranskeren Roar Greipsland
115 Gamle redskaper Kristin Markussen / Rolf Steinar Bergli
128 Lindesnes som kulturell smeltedigel
i vikingtid og middelalder
Frans-Arne Stylegar
161 Hva finnes om Lindesnes kommune
i historiske kilder på internett?
Rolf Steinar Bergli

Årgang 27 – 2007:

8 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag
14 Den første Spangereidkanalen Frans-Arne Stylegar
20 En historisk seilas gjennom kanalprosjektene i Spangereid John Møll
30 Ble Valle sogns første kirke bygget i året 1187? Kaare Hellekjær
35 Mennesker jeg møtte: August Hoven, Sigrid Klev Thorsen Kenneth Skofteland
44 Spennende gjenstander på Lindesnes Bygdemuseum Kathrine H. Bringsdal
47 Hvordan best ta vare på familieklenodier Tanja Røskar Reed
64 Den gamle Bibel fra Vigmostad Sofie Augensen
69 Tryland kraftverk – byggeleder Ole Emil Olsen Magnus Skaar
72 Kompassroser og annen graffiti i kystmiljø Endre Wrånes / Frans-Arne Stylegar
82 Da motorskøyta «Mary» ble minesprengt Bjørn Gabrielsen
84 Sem Kristensen, Svennevig, ser tilbake Helge Heimdal Svendsen
95 Rundt Grislevannet – og litt til Olav Grisledal
99 Syketransport for 100 år siden Kjell Lehne / Rasmus Strømme
102 Fra Shanghai og Singapore til en gard på Austheia i Vigmostad Astrid Solås
110 Læreren min slik jeg så ham Dorthea Bergland
114 Tønnesens – Delvis norsk – Delvis amerikansk Astrid Tønnesen Gundersen
117 Danmarksfarten Tove Mørkesdal
137 Et koselig bilde med feil navn Rasmus Strømme
138 Noen glimt fra en reise over tidens hav Gunda Roland

Årgang 28 – 2008:

6 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag
11 Årsrapport – kultur 2007 Rolf A. Eikaas
21 Hva far og mor fortalte fra barndom og ungdom Anna (Tjomsland) Omholt
29 Mennesker jeg møtte: Malia hos Bendik, Trine Strømme Kenneth Skofteland
36 Et radiokåseri om Sør-Audnedal, bygda og folket Trine Strømme
42 Olaf Theodor Pedersen Fidje – var landpostbud i 36 år Torbjørn Stensland
51 Etatsmuseet for Kystverket er endelig blitt en realitet Jo van der Eynden
68 Underlige inskripsjoner på Tolleknivene Rasmus Strømme
71 Sørlandets Fiskemel og Sildeoljefabrikk A/S Spangereid Jan Kristensen
82 Brev fra Julius Tharaldsen til sønnen Sverre Arild Tharaldsen
86 Krigsminner – fortalt av Per Bergstøl Gunlaug Nøkland
103 Sagnet om den runde steinen på Vigmostad Ingvild Vigmostad Storkaas
104 Påske-Hans Torbjørn Ougland
112 Barndomsminner Gudny Holmesland
116 Kleivstien Astrid Solås / John Kleiven
121 Fikk kongelig bevilling i 1789 til å drive med tømmerskur i Røsstadbakken Per Post
123 Koppeepidemien i Søndre Undal i 1908 Theodora Helliesen / Astrid Solås
133 Minnealbumet – Gåseland Torbjørn Stensland
134 Fint besøk for 500 år siden Arne Strømme
136 Buhølen i 40-årene sett gjennom barneøyner Gunlaug Nøkland

Årgang 29 – 2009:

6 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag
11 Historielagsturer 2008 Rolf Steinar Bergli
13 Årsrapport kultur 2008 Rolf A. Eikaas
22 Mennesker jeg møtte Kenneth Skofteland
30 Audna Meieri Bjørn Finstad
44 Historikk Sør-Audnedal Birøkterlag Ralph Johannessen
54 Et tillegg til per Salvesens ref. fra troppsturen til Oslo Kenneth Skofteland
57 Troppstur med 1. og 2. Audna speidertropp til Oslo, 12. – 30. juli 1950 Per Arne Salvesen
71 Knudsen og Knudsen Arne Strømme
76 Tilbakeblikk for Giv Akt Bjørg Grisledal
82 Kleivstien
85 Lindesnes Ungdomslag 100 år Astrid Solås
111 Vårøy skolehus Inger Marie Berg

Årgang 30 – 2010:

6 Takk til Lindesnes Historielag Kristin Markussen
7 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag
16 Årsrapport kultur 2009 Rolf A. Eikaas
22 Steinhuset blir til Tordis Salvesen
32 Slik opplevde Kaare Hellekjær okkupasjonsårene 1940-1945 Kaare Hellekjær / Rasmus Strømme
55 Jakob Ekeland forteller om banken i Vigmostad Jakob Ekeland / Gunlaug Nøkland
67 Platina-eventyret i Spangereid Jahn Kristensen
75 Strømforsyninga i Lindesnes Per Einar Bergstøl
86 Osestad bakeri, Vigeland Lloyd Osestad
91 Mennesker jeg møtte – Jens Heggelund Smith – Knut Lunden Kenneth Skofteland
100 Ester Gundresen minnes tida på gården Kleiven Ester (Kleiven) Gundersen / Gunlaug Nøkland
125 Noen glimt fra Lindesnes fyr og Nedre Våge i krigsårene Anne-Marie Gahre Falkenberg
130 Gudrun Christensen forteller om telefonsentralen i Vigmostad Gudrun Christensen / Gunlaug Nøkland
140 Skoftelandsverdet Frans-Arne Stylegar

Årgang 31 – 2011:

6 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag – 2010 Rolf Steinar Bergli
15 Årsrapport – Kultur – 2010 Rolf A. Eikaas
24 Jens Heggelund Smith – Hundreåringen på Underøy Gunlaug Nøkland
35 Jernkleiva, Gordon Hovstøl forteller Gunlaug Nøkland
43 Karl Øidne Torbjørn Stensland
53 Til København med Anders Mørkesdal Rasmus Strømme
57 Reme bedehus John Karlsen
62 Marta Brådland forteller om sitt liv Gunlaug Nøkland
83 DS Lindesnæs/MS Jøsenfjord – Vår felles arv Signy Eike-Kongsvik
87 Feltspatgruva på Anderåsen ved Romedal Thor Gunnar Hansen
95 Treskjæreren og kunstneren Gunnar Bue Sofie Augensen
99 Platinarevens opprinnelse Jahn Kristensen
102 Barneår på Brandsnes Søren Brandsnes
113 Julebrev fra Kong Håkon
119 Gamle hageplanter på Spangereid Olav Emil Vandeskog
125 Historien til Sør-Audnedal postkontor Hans Grisledal
130 Asbjørn Vigeland sitt mangfoldige liv Anne Bjørg Vigeland Gilbertson
153 Et barndomsminne fra okkupasjonstiden Oddvar Børufsen
156 Mennesker jeg møtte
– Prost Henrik Brun og distriktslege Lauritz Randers
Kenneth Skofteland
167 Sjektegrava på Vårøy Rasmus Strømme/John Karlsen
170 Nye gjenstander ved museet Hanne Thyholdt

Årgang 32 – 2012:

6 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag Rolf Steinar Bergli
13 Årsrapport – Kultur – 2011 Rolf A. Eikaas
22 Min onkel, kunstneren Arne Nikolai Vigeland Kasper Simonsen
28 Ålefangst på Blørstad Øyvind Rolfsen
34 Jenta fra Svinør som ble Norges første kvinnelige jernvarehandler Søren Brandsnes
39 Norheim skytterlag fra 1920 til 2012 Lars Skarstad
51 Kenneth Skofteland, skolemann og politiker Bjørn Gabrielsen
57 Julius Vigeland sitt brev. Kappseilturen over Atlanteren i 1905 Berit Tjøm Petersen
62 Valletun, det gamle Gamlehjemmet Tørres Lohne
70 Tor Madsen forteller om treskoproduksjon på Sjølingstad Gunlaug Nøkland
77 Sjølivet for matros Thorvald Gundersen fra Åvig Alf E Hansen
84 En fremmed kommer til Audnedalen Lodin Aukland
90 Mannen under steinen Hanne Christine Borø
96 Thea Johannessen sin butikk Ester Askildsen
99 Gordon Hovstøl forteller som nabo til skytebanen Gunlaug Nøkland
105 En liten havn blir bok Kristin Marie Skaar / Sissel Fjeldskår
108 Museets seneste tilvekst Hanne Thyholdt

Årgang 33 – 2013:

6 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag Rolf Steinar Bergli
13 Årsrapport – Kultur – 2012 Rolf A. Eikaas
24 Min onkel, kjøpmann Einar Christensen Jahn Kristensen
34 M/S «Toves» forlis Carl Johan Bentsen
39 Nye streif fra gammel tid Søren Brandsnes
43 Personer jeg møtte / Hans Heimtun Kenneth Skofteland
47 Et mesolittisk diabasbrudd på Breime i Lindesnes Morten Olsen
54 Byggmester Albert Johannsen Roland Betty Sandvik Døble
62 Dikt om Breime – Gustav Vigelands feriested Per Post
64 Sørlands Plast A/L Ole Erik Larsen
70 Litt brødhistorie fra Spangereid Frans-Arne Stylegar
73 Herman Bakken forteller om svunnen tid Gunlaug Nøkland
102 Min farfar var los på «Palatia» Ellen Johanne Skofteland
104 Da tyskerne kom til Tjomsland Agnes Tjomsland/Jon Trygve Mydland
108 Melkestø ved Trøysevollen Artur Berntsen
110 Notiser om Tore Aanensen Seland Torje Seland/Torbjørn Stensland
117 Hva Olav Gahre fortalte meg Bjørn Gabrielsen
122 Tobine Tørresen – en fremtredende forkjemper forkvinnelig stemmerett Thor Øvrum
128 Kampen med kongeørna på Herstøl Rolf A Eikaas
131 Om Askild O Spilling Bergtor Strisland/Olav Spilling
136 DS «Lindesnæs» / MS «Jøsenfjord» – en statusrapport Christian Fr. Wyller
140 Museets seneste tilvekst Hanne Thyholdt

Årgang 34 – 2014:

6 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag 2013 Rolf Steinar Bergli
14 Årsrapport Kultur 2013 Rolf Atti Eikaas
23 Med Peder Claussøn Friis i Stavanger Arne Strømme
38 Peder Claussøn Friis og 1814 John Rustad
46 Adopsjon av kystkulturminne Simen Pihl / Hanne Thyholdt
50 Nils Kittelsnes forteller Gunlaug Nøkland
71 Vigmostad Elektrikerforening Per Einar Bergstøl
75 Thor Mørkesdal og Vigelandsvalsen Alv-Tore Romedal
82 «Engel Michael» Bjørn Gabrielsen
86 Bogstadlia Hilde Holmesland
95 Svends enke på Vallemonen Karen Høyland Krogseth
105 Forbindelse mellom Hille og Våge Carl Johan Bentsen
112 Gamle ord og utrykk Annlaug Opsahl
114 Gamle ordtak Per Bergstøl
115 «Smørmannen» Teddy Kåfjord Sondre Kåfjord
123 Kutteren ”Liv” sitt forlis på Dreiet Jon Ivar Monsen/Klipp fra lokalavisen
129 Røksland snøvinteren 1953/54 Karstein Brunvatne
137 Himmelens blomster i Lindesnes Tore R.Nilsen
141 Diktet «Audnedalen» Per Post
142 Reketråling for 100 år siden Artur Berntsen
144 Skarstad kvinneforening Lars Skarstad
154 95-åringen Edvard Tobiassen Klipp fra Mandals Avis
157 Varden på «Olavsskjeran» Alv-Tore Romedal
159 Innsamling av privatarkiver Kristin Lindquist
162 Museets seneste tilvekst Hanne Thyholdt

Årgang 35 – 2015:

6 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag 2014 Rolf Steinar Bergli
14 Årsrapport Kultur 2013 Rolf Atti Eikaas
24 Min far distriktslege dr. Gjerdsjø Siri Gjerdsjø Risdal
39 Støpejernstårnet på Lindesnes 100 år Kjell Olsen
42 Hvem husker Paula Messel? Anne-Marie Gahre Falkenberg
58 DS «Oliva»s forlis ved Vardeholmen i 1869 Nils Reidar Christensen
66 Kanskje Per Post
68 Nils og Stina Teland Torbjørn Ougland
70 Steinhoggeren og pappaen Bjarne Eriksen Dagny Olsen
79 Et spesielt bilde er kommet «hjem» til Vigeland Håkon Skaar
81 Presteportrettet av Peder Claussøn Friis Anne Apalnes Ørnhøi
88 Bjørnen og Bjørninnen
97 Mennesker jeg møtte: Kåre Egeland Kenneth Skofteland
101 Vers av Gudny Homme Liv Rigmor Skeie Hagen
104 Mors siste brev Søren Brandsnes
112 Gamle ord og uttrykk Annlaug Opsahl
114 Tobias Skarstad forteller om revejakt Gunlaug Nøkland
128 Bestefar Tom Tjøm Aud Gauer
137 Husungen på Breime Rolf Steinar Bergli
139 Breime Tonje Langeland Foss
141 Jul i krigsårene 1940 til 1945 Lars Åsvald Skarstad
149 Brevet fra Solveig. Et tidsbilde fra 1925 Annlaug Opsahl
151 Gravrøysene på Udland – glimt av gammel slekt Zanette Tsigaridas og Camilla Cecilie Wenn
163 Signalvakt på Lindesnes Leif Chr. Torsøe
174 Museets seneste tilvekst Hanne Thyholdt

Årgang 36 – 2016:

6 Årsmelding og regnskap for Lindesnes historielag 2015 Rolf Steinar Bergli
16 Årsmelding for kultur 2015 Rolf Atti Eikaas
26 Thorvald Pedersen Goksem har vært med på «revfiske» etter torsk i 30 år
32 Bjarne Spilling forteller om sin barndom Per Einar Spilling
38 Et gammelt brev Annlaug Opsahl
40 To strevsomme gamle i Sør-Audnedal
46 Seilende ferjer i Audnaelva Rasmus Strømme
48 Elias Lauen – tale ved avduking av byste 28. mai 2016 Geir Stangeland
55 Gamle ord og uttrykk Annlaug Opsahl
57 Med krigsminner i bagasjen Gunlaug Nøkland
68 16’ Egelandssjægt «Ormen» i Danmark Algot Øhlenschlæger
74 Kolerasmitte på «Tidens minde» av Fladstad i 1866 Tormod Presthus
78 Ove Gabrielsen forteller Kjell Olsen
82 Vår bestefar Reinert Kristian Stensland Signe Stensland Nilsen og Brita Stensland Aasen
86 Historier fortalt av Nils Kittelsnes Gunlaug Nøkland
95 Tapper redningsdåd av gårdmann Peder Hansen Tjøm
100 To sanger som gir et lite tilbakeblikk til før og under andre verdenskrig Arthur Berntsen
108 Grønsfjord-Glimt Turid Presthus
116 Kaare Hellekjær Kenneth Skofteland
119 Posthistorie i Spangereid Anna Reme Lien
126 Da Gustav Vigeland og Gustav var høylytt uenig! Jakob Lunde
129 100 år sidan Onward Ho-forliset Asle Geir Widnes Johansen
139 Gunlu Pedersdatter, barnebrud og to ganger enke Karen Høyland Krogseth
146 Giv Akt 100 år
151 Peder Claussøn Friis på herredagen i Bergen Arne Strømme
159 Viddens sang Per Post
161 Historien om hvordan Sjulsodden fikk navnet sitt Terje Haaland
163 Gamle Nyplass skole, malt av kunstneren Samuel Tveit
168 Museets seneste tilvekst 2015 Hanne Thyholdt

Årgang 37 – 2017:

6 Årsmelding og regnskap for Lindesnes Historielag – 2016 Rolf Steinar Bergli
14 Årsrapport – Kultur – 2016 Rolf A. Eikaas
24 Askild O Spilling, Vigmostad Olav Spilling
31 Barndomsminner fra Underøy Helga Nilsen
39 Mennesker jeg møtte Anna F Reme Lien Kenneth Skofteland
41 Tredal Seletøyfabrikk Hans Trygve Trædal
53 Gamle ord og uttrykk Annlaug Opsahl
55 Rokken Judith Seland Nilsen
69 Legeboligen ”Elverhøy” Halfdan Corneliussen
76 Dikt – Mosen Per Post
77 Stedsnavn i Melhusfossen Silje Djuvik Støle
85 ”Geniet er som vann – det finner vei” – Om Torje Leland fra Vigmostad
89 Et gammelt brev fra Håland Signe Håland
93 Kystbåten Lindesnæs Ida Pettersen
101 Maria Vigeland – en fremragende kunstner som er lite kjent Torbjørn Greipsland
103 Hjulmakerverkstedet på Vigmostad Olav Spilling
109 Rasmus Smed i Spangereid Terje Stamsnes
114 Jordmor Jesine Braadland
117 Den vidløftige lærer fra Vigmostad
118 Guttorm Engeland forteller Margrethe Engeland
131 Litt bygdehistorie fra Sør-Audnedal Arne Braadland
135 Søndager på Blørstad Marion Lundevik
140 Minner fra Hagehei Helge Andresen
142 Vigmostads siste herredstyre
154 Å gå med kvisten Hans Ivar Egeland
157 Veibygging fra Spangereid til Lyngdal Nils Kittelsnes
162 Veistriden som til slutt førte til veien Spangereid – Lyngdal Gustav Fladstad
167 Mitt kulturminne – Fabrikken på Ramsland Glenn Gabrielsen
169 Mitt kulturminne – Skolehuset på Vigmostad Vilde Holmesland Hægebostad, Sara Tryland og Siri Vigmostad

Årgang 38 – 2018:

6 Årsmelding for Lindesnes historielag 2017
13 Årsmelding for kultur 2017 Rolf A. Eikaas
22 Torje Lelands kopibok Rolf Steinar Bergli
24 To minneværdige dage Torje Leland
36 Noen barndomsminner fra Spangereid Arild Svendsen
42 Bageren Tobias Knudsen Wigmostad Torbjørn Ougland
49 Gamle ord og uttrykk Annlaug Opsahl
51 Tannlege i generasjoner Hans Hamre intervjuet av Gunlaug Nøkland
63 Skogmannen Jørgen Tryland Tor Sigbjørn Tryland
66 Havsyn Per H. Iversen
68 Et spennende myntfunn Knut Finstad
69 Sagn og skrømt fra «Agdesiden» Johan Th. Storaker (1837-1872), avskrift Olav Vandeskog
75 Lefsebaking Tonette Nøkland intervjuet av Gunlaug Nøkland
90 Likestilling Per Post
91 Molandstveit Gunlaug Nøkland
100 Åsa Homestad – Et kvinneliv Sigrid Tufteland
110 «Jeg så på da Palatia ble senket…» Åse Marie Leksbø
115 Torbjørn Lian og hans generatorknottmaskin Annlaug Opsahl
125 Vakthytta på Hoveheia Alv-Tore Romedal
127 Asbjørn Aavik – misjonsforfatteren Kjell Dahlene
134 Svinør-Hammerøy – hemmeligheten til Gina Marie avsløres? Mette Gry Larsen
143 Georg Strisland Gudrun Tjorteland
149 Torpedert i Atlanteren Nils Kittelsenes intervjuet av Gunlaug Nøkland
154 Historikk omkring rørleggerne i Lindesnes og Sør-Audnedal John Karlsen
156 I dalevei: en gang på 1940-tallet. Lars Åsvald Skarstad
164 Mitt kulturminne – Spilling rivefabrikk Olav Spilling
167 Mitt kulturminne – Skibmannsheia Kjell Olsen
169 Museets seneste tilvekst 2017 Hanne Thyholdt og Rasmus Strømme
173 Rettelse – Syrdalsfjorden Alv-Tore Romedal
174 Bokutgivelser og kulturminneplan

Årgang 39 – 2019:

6 Årsmelding for Lindesnes historielag 2018
14 Årsmelding for kultur 2018 Rolf (Atti) Eikaas
21 17. mai tradisjoner Gunlaug Nøkland
31 Blørstad skole – nostalgisk beretning Hans Sjølingstad
35 Pål Knipe, den lille STORE mannen Sigrid Tufteland
54 Husmannen som blev lærer for vår største billedhugger Randi Heddeland
61 Mitt kulturminne – Framåfår – rester etter klyngetunet på Håland Annlaug Opsahl
64 Mitt kulturminne – Naversund kalkbrænderi Dagmar Kristensen
67 I Tyskland under krigen Gunlaug Nøkland
78 Gamle ord og uttrykk Annlaug Opsahl
80 Forfatter Bertha Hjortland Birgit Finstad
86 Smeden i Buhølen, Salve Lian
92 Salve Lian passerer de 60. Dobbeltgeburtsdag i Vigmostad
97 Ønskedrøm Per Post
99 Kirurgi i fjøset Jens Vetland
104 Tur til København i 2015 Jahn Kristensen
106 Barndomsopplevelser på Vigmostad prestegård under 2. verdenskrig Reidun Emhjellen
115 Lone sag gjenfunnet på maleri Rolf Steinar Bergli
120 Bryllup i gamle dager Theodor Knutsen
123 Fyrlykter i Lindesnes – Udvåre Kjell Olsen
125 Anders Jonssøn fra Landskrona som ble en mektig handelsmann i Snig Alv-Tore Romedal
131 Vigmostad idrettslags første stevne Geir Stian Ulstein
136 Stedsnavn rundt Underøy Gerhard Urheim og Jens Heggelund Smith
141 Nasjonal samling, Lærersambandet og «Lærerstriden» i vår kommune under krigen Alv-Tore Romedal
144 Søster Milly Kenneth Skofteland
150 Museets seneste tilvekst 2018 Hanne Thyholdt
154 Spangereid skolekorps 50 år Kjell Olsen
166 Alt gikk steingalt Roar Greipsland
175 I samtale med Willy Tjøm Gunlaug Nøkland

Årgang 41 – 2020:

6 Årsmelding for Lindesnes historielag 2019 Rolf Steinar Bergli
14 Årsmelding for kultur 2019 Rolf (Atti) Eikaas, Kulturoperatør
23 Mitt tilfluktsrom Heidi von Hentig (Urd Wenk-Wolff)
29 Krigsminner i Spangereid Endre Wrånes
35 Skoletur til Krakow i Polen februar 2020 Anette Askildsen
41 En vågal seilas fra Svinør til Korshavn i 1860-årene Knut E. Ljosland
44 Låven Per Post
46 Gamle ord og uttrykk Annlaug Opsahl
48 Treet som materiale og motiv i Gustav Vigelands kunst Gerd Hennum
74 Trær i dalen – svartor Terje Haaland
78 Høstmessa Lindesnes KFUK/M Elisabet Romedal
86 Aslaug Tjomsland (1934 -2019) Annlaug Opsahl
90 Gamle boplasser og merkesteder omkring Mydland gård Gunlaug Nøkland
103 Fjeldheim hotell på Røksland Gunlaug Nøkland
109 Gunhild og Lars Skibelid Lars Røksland
113 Livet på Lindesnes fyr Inger Hunsdal
116 Kystsignalstasjonen på Skibmannsheia under 1 verdenskrig Åse Marie Leksbø
124 The Haaland Farm Sigrid Tufteland og Annlaug Opsahl
136 Slektssteinen på Blørstad Gunlaug Nøkland
142 Thoralf Storm forteller om sine opplevelser om bord på mineleggeren KNM «Olav Tryggvason» Thoralf Storm (1877-1946)
150 Lølands Bro og Vei Per Oddvar Lølandsmo
157 Oversikt over slekt som stammer fra Erland Lars Åsvald Skarstad
165 På herredstyremøte Else Haaland
168 Værfast jul Rolf Kr. Danielsen (1915-1998)
171 Barnearbeid, arbeiderbruket Wermund Skyllingstad (1944-2018)
176 Bokutgivelse – Stensland Skolehus Thor Steinsland

Årgang 41 – 2021:

6 Årsmelding for Lindesnes historielag 2020 Rolf Steinar Bergli
11 Kvernhusrovet Per Post
13 Tjomsland Skifabrikk Sigrid Tufteland
29 Gamle ord og uttrykk Annlaug Opsahl
32 Magnus Engervik Jan Engervik
54 Framsteg Gunlaug Nøkland
59 Lindesnes Camping og Hytteutleie 1996–2021 – 25 år Peter Tore Gabrielsen
65 Barnearbeider – vask, vann og ved Wermund Skyllingstad (1944–2018)
68 Olav Lian i Vigmostad, 90 år i morgon
73 Skjulestedet på Nylund Arild Olsen / Gunlaug Nøkland
81 Historien om fartøyene «Excelsior» og «Else» Harald Stensland
95 Herstøl i vår tid Jahn Kristensen
104 Gårdene på Haraldstad John Skaardal
121 To gamle brev fra Tomine Ljosland Oddbjørg Håland
124 Grønnsaksdyrking på Spangereid Olav Vandeskog
126 Marie Augland forteller Per Oddvar Lølandsmo
141 Elgjakt på Østheia Gunlaug Nøkland
158 Losene på Svinør og Lindesneslandet i 1732 Ådne Fardal Klev
168 Navnelover og navnetradisjoner Gunlaug Nøkland
171 Arkeologisk utgravning på Løland Birgitte Bjørkli, Kulturhistorisk Museum i Oslo
187 Bok om Josef Ulrichsen fra Svinør
188 Bokutgivelse: Levde liv – Vigmostadfolk gjennom 200 år Sigrid Tufteland
190 Bokutgivelse: De Sammensluttede Bilruter Arne Lervik, Austad historielag

Årgang 42 – 2022:

6 Årsmelding for Lindesnes historielag 2021 Rolf Steinar Bergli
10 Egelands-sjekta og båtbyggerne Thore og Jens Smith Thore Smith
20 Ryddegjengen på Spangereid avdekker og synliggjør gamle gravhauger i bygda Ivar Njerve og Øyvind Gulli
25 Flytragedien på Presthusveden ved Spangereid den 15. oktober 1949 Ole Berg-Olsen
35 Trio Per Post
36 Den tyske soldat – mein Großvater Tom Rune Thorvaldsen
47 Døble gård Odd Arnfinn og Betty S. Døble
60 Gamle ord og uttrykk Annlaug Opsahl
63 Bestefar Gunnar Grundelands historie Laila Trædal
70 Mitt kulturminne – Hoppbakken på Romedal Håkon Skaar
73 Mitt kulturminne – Prestegården på Vigmostad Inger Marie Aase og Rolf Bergstrøm
76 «Ikke ut på dypet, Kirsten!» Kirsten Grønlien Zetterqvist
108 Sundhedsforskrifter for Herredet 1894 John Skaardal
112 Adelsfamilien på Giskedal Helge Simon Møll
142 Høydepunkter i hverdagen – Utlodninger og juletrefester Wermund Skyllingstad (1944–2018)
146 Romjulsdrøm – De siste puritaneres juletrefest Wermund Skyllingstad (1944–2018)
150 Vannvandring langs Lelandsvatn, Eptevatn og Sundsvatn Theodor Lothe Bruun og Morten Kutchera
163 Anne fødte to levende og ti døde Per Torgersen
170 Sør-Audnedal Samvirkelag 75 år Kenneth Skofteland
175 Minner fra Havsyn – Sam Melbergs sommerleir i Åvik Claus Frimann-Dahl
178 «Peder i Svingen» Gunlaug Nøkland
188 Den siste tempoen som ble solgt på Vigeland Terje Haaland
191 Er dette ei lostønne fra Svinør? Alv-Tore Romedal

Én kommentar to “Glimt fra Lindesnes”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s