Medlemskap i Lindesnes historielag innebærer at du får tilsendt heftet «Glimt fra Lindesnes» hvert år. Du kan også velge å kun abonnere på heftet.

Meld deg inn ved å ta kontakt med oss!

Lagets adresse:
Lindesnes historielag
Postboks 128 Vigeland
4524 LINDESNES

Evt. ta kontakt direkte med:

Leder Rolf Steinar Bergli, tlf. 909 93 743 / e-post: rolfsteinar@rolfsteinar.net

Kontingenten er kr 150,- pr år for abonnementer av «Glimt», mens den er kr. 50,- i tillegg for de som ønsker å støtte historielaget med et medlemskap.

Styret i Lindesnes historielag

Leder: Rolf Steinar Bergli, Sølvbergveien 15, 4520 LINDESNES
Telefon: 909 93 743 – E-post: rolfsteinar@rolfsteinar.net

Nestleder: Håkon Skaar
Styremedlemmer: Sigrid Tufteland, Per Einar Bergstøl og John Karlsen

Varamedlem: Sigbjørn Skjæveland, Bente Hennestad

Revisor: Rigmor Hennestad

Valgkomité: Ole Magne Homestad og Leif Larsen

Redaksjonsmedlemmer i «Glimt fra Lindesnes»

Annlaug Opsahl, Gunlaug Nøkland, Jahn Kristensen, Kjell Olsen og Rasmus Strømme.

Vedtekter for Lindesnes historielag

Vedtatt på årsmøte d.20-05-1980 erstattes med nye reviderte vedtekter vedtatt på årsmøte d. 22-02-2005 og endret d. 22-04-2022.

1 ) Lindesnes historielags formål er å vekke, øke og spre interesse for og kunnskap om den kulturhistoriske arv i Vigmostad, Sør-Audnedal og Spangereid.

2 ) For å nå dette målet velger laget til en hver tid egnede aktiviteter og arbeidsformer som for eksempel foredragskvelder, turer og utgivelse av «Glimt fra Lindesnes». Laget kan også velge å støtte andre i deres arbeide for å bevare eller formidle kulturhistorie.

3 ) Medlemmer av laget er de som betaler den årlige kontingent.

Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding av laget skjer ved at man ikke betaler kontingenten.

Styret kan utnevne æresmedlemmer .

4 ) Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av mars.

Årsmøtet kunngjøres med 2 ukers varsel i Lokalavisen og via internettsiden.

Årsmøtet er alltid beslutningsdyktig.

Følgende saker behandles:

A ) Årsmelding
B ) Revidert regnskap
C ) Valg
D ) Kontingentfastsettelse
E ) Innkomne forslag

Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet styret senest 8 dager i forveien.

5) Laget skal ledes av 5 styremedlemmer med 2 varamedlemmer .

Årsmøtet velger:
A ) Leder velges for et år og styremedlemmer for 2 år. 3 og 2 går ut annet hvert år.
B ) 2 varamedlemmer for 2 år hvor en velges på hvert årsmøte.
C ) 1 revisor velges hvert år.
D ) 3 medlemmer til valgnemd for 2 år . 2 og 1 går ut annet hvert år.

Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig med minst 3 medlemmer tilstede herunder leder eller nestleder. Styret følger de hovedlinjer som er trukket opp av årsmøtet, men opptrer ellers selvstendig for å fremme historielagets målsettinger.

6 ) Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

Laget kan ikke ta opp lån. Ingen kan utnytte historielagets navn, kontakter eller virksomhet for øvrig i kommersiell sammenheng uten styrets samtykke.

7 ) Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet velge en redaksjon for årsheftet «Glimt fra Lindesnes». Redaksjon skal fortrinnsvis bestå av 5 personer hvorav en bør være fra det sittende styre i historielaget. Disse blir valgt for 2 år . 3 og 2 går ut annet hvert år. Redaksjonen har det redaksjonelle ansvar mens lagets styre har det økonomiske ansvar, regnskapet og prissetting.

8 ) Endringer av vedtektene kan kun skje med to tredels flertall på vanlig årsmøte.

9 ) Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med to tredels flertall. Lagets midler, arkiver etc. skal da overdras Lindesnes kommune v/kulturetaten.

Godkjent med mer enn 2/3 flertall på årsmøte d. 26-04-2022

Én kommentar to “Om historielaget”

  1. Rolv Spilling Says:

    Jeg leser alltid Glimt med stor interesse. Syns dere er flinke til å få frem artige og interessante historier.

    God jul
    Hilsen Rolv Arnar Spilling

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s