Austad kirke

Austad kirke

Frans-Arne Stylegar har lagt ut en artikkel om «Austad kirke – nytt lys over en kirkeflyttingstradisjon». Der nevnes også Valle kirke og Stylegar kommer med en del faktaopplysninger rundt prøver som er tatt av treverket i kirkene for å belyse hvor materialene kan komme fra.

Les hele artikkelen her: Austad kirke – nytt lys over en kirkeflyttingstradisjon