Spilling rivefabrikkLindesnes historielag har støttet oppføring av skilt på Spilling Rivefabrikk med kr. 15.000. Nå i sommer har endelig dette viktige kulturminnet fått et flott skilt med en spillingsrive under, slik at ingen skal være i tvil om hva dette spennende bygget rommer. «O. A. Spilling Rivefabrikk» ble gjenåpnet høsten 2005 etter omfattende restaurering både ute og inne, og det finnes spennende planer for framtidig bruk av både fabrikk og området rundt.

Historielaget er også medlem av Spilling Rivefabrikks Venneforening. Les mer om venneforeningen og bli medlem!

O. A. Spilling Rivefabrikk