Fra fam. Gjerdsjøs videoarkiv har vi fått lov til å dele denne smalfilmen: