Torsdag 20. april er det årsmøte. Klokken 18 er det årsmøtesaker, mens klokken 19 er temaet transporthistorie.

Her er årsmøtedokument med saksliste, årsmelding, regnskap og valg: Årsmelding 2016