Vigeland sentrum i begynnelsen av 1960-årene. Lindesnes bygdemuseum.

Det mest synlige huset helt til venstre, var kaffistova, og nybygget nærmest, det nye meieriet, med det gamle på samme side like over gaten. Foran ser vi praktbygget, Tingtun, som måtte vike plass for den nye tid. Bensin stasjonen til høyre, tilhørte Johan Evenstad. (Prospektkort: Olav Evenstad). Lindesnes avis 21. oktober 2002.