Søndag 10. mai:

Se turen: Lindesnes Historielags tur med «Rubb» (EveryTrail)

Lindesnes historielags tur med "Rubb" fra Åvik til Vårøy, Imsøysundet og Finnøysundet.

Lindesnes historielags tur med "Rubb" fra Åvik til Vårøy, Imsøysundet og Finnøysundet.

Denne dagen av historielaget på tur med et verneverdig fiskefartøy ved navn «Rubb» som ble bygget ved Farsund slip og båtbyggeri i 1932. Den var da det største og flotteste fiskefartøyet i distriktet, og antakelig på hele sørlandskysten. Tidligere var den eid av Flekkefjord Museum og Rubbens venner i Flekkefjord, men er nå eid av Vest-Agder-museet men disponeres og vedlikeholdes av Lindesnes Kystlag. Den gikk ut av fiske i 1990 og ble stemplet som verneverdig av riksantikvaren i 1996. Det originale utseende er beholdt. Den er 58 fot lang og går 8,5 fot dypt.

Alf Finkelsen Ramsland førte de frammøtte med «Rubb» først ut til Vårøy, men da det var for mye vind og sjø til å gå inn på vestsiden der bebyggelsen ligger, ble det med en liten tur på østsiden før kursen ble satt mot Imsøysundet. Vi gikk inn i dette sundet fra nordsiden, og helt i syd av sundet var det svalt og sola kom også fram, slik at det ble ideelle forhold for en matpause med informasjon om skjærgårdsparken.

Ove Torland som er Plan- og Miljøvernsjef i Lindesnes kommune var med som kjentmann og fortalte om skjærgårdsparken og anleggene. Skjærgårdparker er ikke noe helt nytt fenomen – det begynte på 80-tallet i Bamble. Søgne og Mandal fikk skjærgårdspark i 1999, og dette var foranledningen for at  Lindesnes kommune kom etter. Politikerne var enige og kommunen sendte søknad. I 2000 fikk man svar fra staten, og miljøverndepartementet ønsket å følge opp. Skjærgårdsparken ble åpnet i 2001 av miljøvernminster Siri Bjerke.

Ordningen er en frivillig ordning. Staten går ut med tilbud om å inngå en servituttavtale, der staten får tillatelse til å tilrettelegge eiendommen til friluftsliv. I den avtalen betales 3,50 pr kvadratmeter til grunneier. Avtalen medfører ingen endring for grunneier, og man kan fortsette vanlig drift men man kan ikke bygge ut på eiendommene. Med dagens lovverk er det stort sett ulovlig uansett.

I Lindesnes kommune er det ca 3.500 da med skjærgårdspark. De tiltak man kan gjøre er knyttet opp mot friluftsliv og er i all hovedsak toaletter, brygge, grillplasser, benker og renovasjonsordninger. Det heter seg også at man skal gjøre det naturvennlig, og alle nyere anlegg er stort sett laget i stein. Staten ved miljødepartementet betaler for alle etableringer av anlegg, mens driften holdes av kommunen i samarbeid med Mandal kommune og der deles utgiftene 50% med staten.

Av planlagte anlegg er ei brygge i Fløyholmsundet i Sniksfjorden og der må det mudres litt i forkant. Dette er en fin plass, og er en grei plass for folk fra Vigeland da man ikke trenger å gå ut i åpent hav for å komme hit. Det planlegges også toalett på Mollen på Underøy og det siste er et planlagt toalett på Njervesanden.

Så fortsatte turen nordover igjen, så gjennom Finnøysundet og tilbake til Åvik brygge. En fin og variert tur med både vind og litt sjø, men også nesten sommeridyll med sol og rolige forhold.