Foto: Rasmus Strømme

Olavskjæran, restaurert. Foto: Rasmus Strømme

«Lindesnes Historielag mener de gamle vardene langs vår kystfarled er viktige kulturminner som må tas vare på og da særlig denne varden som ligger like utenfor den gamle verneverdige bebyggelsen på Svinør.

Stat/kommune m.v. pålegger private å verne om og å ta vare på vår kyst –og uthavnsebyggelse og da bør det også være et offentlig ansvar at de gamle -og offentlig eide- vardene sikres og holdes ved like som viktige kulturminner.

Varden på Olavskjæran. Foto: Rasmus Strømme
Varden på Olavskjæran, slik den så ut tidligere. Foto: Rasmus Strømme

Dessuten representerer de gamle vardene gode handtverkstradisjoner og derfor er det etter historielagets mening uheldig at det ble benyttet forskaling og betong da varden endelig ble reparert. Dessverre ble heller ikke vardens høyde gjenoppbygget og resultatet er at varden i dag fremstår i en annen form og utseende enn den i årtier har hatt på toppen av denne holmen og derfor svært synlig i havgapet.

Lindesnes historielag anmoder derfor kystverket om å bringe denne varden tilbake til sin opprinnelige form og utsende.»

Se artikkel i Fædrelandsvennen 8. mars 2012: «Sånn varde før!»