Spangereid kirkegård

Spangereid kirkegård

Gravminner i Norge er et nettsted der man kan søke etter gravminner i hele Norge. Nå er det 2,2 millioner registrerte navn i databasen, og omtrent halvparten har bilde. Nå er også den første samling med bilder for Lindesnes lagt ut, ved at alle gravminner i Spangereid nå har bilde i databasen. Dette er et mye brukt nettsted, spesielt blant slektsgranskere. Nyere fødsels- og dødsdatoer er ofte vanskelige å finne i andre kilder, og når man ikke vet hvor i landet personer ligger begravet kan man ofte få treff på i denne omfangsrike databasen. Nettstedet drives av DIS-Norge, Slekt og data. Søk her.