Bokhylla.no

Det kommer stadig flere lokale bøker på Nasjonalbibliotekets nettsted bokhylla.no:
Vigmostadboka bind 1 – Gardar og ætter er nå lagt ut der, og det samme gjelder Norges bebyggelse: Sørlige seksjon – Herredsbindet for Vest-Agder, østre del. Begge er gode kilder for slekts og historieinteresserte. Sør-Audnedal bygdebok 1: Bygd og bygdeliv ligger også ute, mens bind 2 fortsatt mangler. Spangereid: en sørlandsk saga av Frans-Arne Stylegar er lagt ut, og andre historiske bøker er: Vegminner i Vest-Agder, Ryghs: Gravundersøgelser paa Spangereid (1880), Gamle bunader fraa Vest-Agder (1929) og Med rutebilen gjennom Vest-Agder

Ta en kikk i «Norsk Reisebog – Sørlandet og Rogaland» (1933) der man kan lese: «Fra Spangereid fører en 13 kilometer lang kjørevei utefter hele halvøia til det kjente fyrtårnet sønst på Neset, ut mot åpne havet. Men lettest kommer en til fyret ved å ta med dampskib fra Mandal eller Farsund til Litlehamn, se side 26. Fra Litlehamn til fyret knapt 1 times lett gang. (…) Fyrtårnet og fyrets øvrige bygninger ligger slik til, at det nordfra sett kan minne om en gammel ridderborg. Fra tårnet fritt utsyn til alle kanter.«