Uncategorized


Austad kirke

Austad kirke

Frans-Arne Stylegar har lagt ut en artikkel om «Austad kirke – nytt lys over en kirkeflyttingstradisjon». Der nevnes også Valle kirke og Stylegar kommer med en del faktaopplysninger rundt prøver som er tatt av treverket i kirkene for å belyse hvor materialene kan komme fra.

Les hele artikkelen her: Austad kirke – nytt lys over en kirkeflyttingstradisjon

Glimt 2009 pakkes

Glimt 2009 pakkes

Nå er «Glimt fra Lindesnes» pakket og er nå på vei til de tusen hjem!

Bøker

Med hjelp fra historielaget, fikk endelig Melhus sitt rettmessige navn på kartet. Les mer i Lindesnes avis.

BøkerKjell Olsen ved Lindesnes fyr har lagt ut en artikkel om arrangementet «Kvinnen på Agder i historisk perspektiv» 11. desember. Les artikkelen her.

IKAVA – Interkommunalt Arkiv Vest-Agder, har lagt ut noen bilder fra historielagets besøk 16. oktober.

« Forrige side