Her finner du innkalling og årsmelding for årsmøtet 3. mars:

Årsmelding 2015 og innkalling 2016

Carsten M. Syvertsen fortalte om iseksporten

Carsten M. Syvertsen fortalte om iseksporten

Onsdag 10. februar møtte om lag 30 personer fram for å høre mer om isskjæring og eksport av is fra Lindesnes. Carsten M. Syvertsen som har skrevet bok om teamet, holdt et engasjert foredrag om isskjæring men kom også innom temaer som handel og omstilling i løpet av sitt innlegg. En runde blant de frammøtte viste at mange kjente til en del om isskjæring både i Lindesnes og ellers. Jan Engervik fortalte om bruk av is da fiskelaget i Åvik skar is, og Rasmus Strømme hadde blitt fortalt at det ble eksportert is fra Agnedalstjønna til England. Til møtet hadde vi også fått låne en issag og en isklype som har vært brukt i kommunen.

En oversikt over isdrift i Lindesnes er samlet på en side på lokalhistoriewiki.

Ådne Fardal Klev gjestet slektshistoriegruppa i historielaget 5. januar. Temaet var kvinner i lokalhistorien, og Ådne hadde utallige eksempler på hvordan kvinner har blitt behandlet opp gjennom årene. Han hadde selv tre grupper han satte spesielt høyt, det var de med uækte barn, kystkvinnene og emigrantkvinnene. Mange muntre episoder og også flere betraktninger til ettertanke for de frammøtte.

Det ble en hyggelig og interessant kveld med mye god og lun humor fra Ådne. Her med Aud Syrdal Skjærstad som hadde invitert ham.

Det ble en hyggelig og interessant kveld med mye god og lun humor fra Ådne. Aud Syrdal Skjærstad hadde invitert ham.

Om lag 30 personer møtte fram da tema for møtet på Kulturtorvet 2. desember var «Sturla minnes». Praktboka om og av Sturla Ertzeid ble presentert av datteren Reidun Ertzeid. Hun viste bilder og fortalte om sin far Sturla og om boka. Rektor ved Vigmostad privatskole Jorunn Eielsen Braadland fortalte om samarbeidet de har hatt med Sturla gjennom mange år, og Annlaug Opsahl leste fra en historie hun hadde skrevet til «Lyrikkrampa» ved Ertzeid.

Deretter ble årets «Glimt fra Lindesnes» presentert. Annlaug leste fra Glimt og fortalte om arbeidet. Rolf Steinar viste noen bilder fra årets hefte.

Jorunn Eielsen Braadland, Reidun Ertzeid og Annlaug Opsahl.

Jorunn Eielsen Braadland, Reidun Ertzeid og Annlaug Opsahl.

Annlaug leser fra årets "Glimt fra Lindesnes"

Annlaug leser fra årets «Glimt fra Lindesnes»

Mange ville høre Reidun Ertzeid fortelle om faren Sturla Ertzeid.

Mange ville høre Reidun Ertzeid fortelle om faren Sturla Ertzeid.

Møte i slektshistoriegruppa på Kulturtorvet 1. desember. Thomas Olsen ved Statsarkivet i Kristiansand fortalte om Digitalarkivet og også om aktuelle kilder som slektsforskere ikke bruker så ofte. 12 personer møtte opp.

 

Slektshistoriegruppa.

Slektshistoriegruppa.

Thomas Olsen fra Statsarkivet i Kristiansand.

Thomas Olsen fra Statsarkivet i Kristiansand.

Meld deg inn i Lindesnes historielag, eller velg å kun abonnere på «Glimt fra Lindesnes. Gå til vår registreringsside for innmelding.

Alf Hansen besøkte Kulturtorvet tirsdag 6. oktober for å fortelle om Åvik. Svært så hyggelig at 30 møtte fram for å få med seg dette.

Alf Hansen forteller om Åviks historie.

Alf Hansen forteller om Åviks historie.

Tormod Engebu fra IKAVA forteller om 25-års historien til arkivet.

Tormod Engebu fra IKAVA forteller om 25-års historien til arkivet.

Gaute Heivoll forteller om arbeidet med novellen og bruken av kilder hos IKAVA.

Gaute Heivoll forteller om arbeidet med novellen og bruken av kilder hos IKAVA.

Gaute Heivoll og Tormod Engebu.

Gaute Heivoll og Tormod Engebu.

Monica Friberg Nilsen fra arkivtjenesten i Lindesnes kommune forteller om historikken bak valg av kommunevåpen for Lindesnes kommune.

Monica Friberg Nilsen fra arkivtjenesten i Lindesnes kommune forteller om historikken bak valg av kommunevåpen for Lindesnes kommune.

Tirsdag møtte 25 personer fram på Kulturtorvet for å høre mer om IKAVA, høre Gaute Heivoll lese og vite mer om historien bak Lindesnes kommunes kommunevåpen.

 

 

Onsdag 23. september var det førpremiere på filmen om Søren Brandsnes på Kulturtorvet for rundt 70 frammøtte.

Det er også noen glimt fra denne kvelden i reportasjen «En krigsseiler foteller» i «Norge Rundt» på NRK. Denne ble sendt 30. oktober.

Se: https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/DVNR04004415/30-10-2015#t=14m38s

Arrangementet ble holdt av historielaget sammen med kommunen.

Svein Rune Skilnand forteller om filmen.

Regissør Svein Rune Skilnand forteller om filmen.

Tirsdag 21. juli ble en nydelig dag for en rusletur på Svinør. Som ved tidligere turer på Svinør for mange år tilbake var været «truende», men denne dagen var det perioder med sol og lite vind til å være på et sted som uthavnen Svinør.

Rolf Steinar Bergli ønsket velkommen fra Bergers hus, og fortalte at den første turen i lagets historie gikk nettopp hit til Svinør. Det var i 1981, og siden har laget besøkt øya med jevne mellomrom med 8-12 år mellom hver gang. Ådne Fardal Klev har også hatt mange foredrag for laget tidligere, men dette er første gangen han er guide, eller los som han ønsket å kalle det, for historielagets tur på Svinør.

Ådne Fardal Klev tok først for seg litt generell historie om Svinør. Noen få loser bodde på Svinør på 15- og 1600-tallet. Den første man kjenner til er Arne Olsen loste kong Fredrik III fra Svinør og til Sælør. Senere dukket det opp noen familier som satte i gang handel på Svinør. Hans Hansen var en av de første her, han hadde borgerskap i Kristiansand by. Det kjente maleriet av Salig Hans Hanssen fra 1708 henger i Valle kirke. Utover 1700-tallet ble det en større glanstid med handel, gjestgiveri med sjøfart og alt som hørte sjøfarten til. Losing, skipsverft som bygde nye og reparerte fartøyer. På 1900-tallet snudde det på Svinør, folketallet gikk ned, mange utvandret til Amerika. Folk som flyttet fra Svinør, flyttet oftere til Mandal enn innover til fastlandet. 1961 23 husstander, og i 1968 var det kun 14 husstander igjen. I 1997 var det to som hadde fast adresse i Svinør, men de bodde her bare om sommeren.

Emil Otto Syvertsen fortalte så om Bergers hus, før Ådne fortsatte og tok folkemengden med på en bryggetur først bort til Lundsodden og så tilbake til Vollen – med en god del stopp underveis. Det ble også anledning til en liten titt innom skolehuset.

Posthus, telefonsentral 1891, radio, skipsverft, Svinørslupper, om forlis og sjøforklaringer, om jomfru Juels katt, skipshandler Møskedal, krigen 1807-14, Holmen, skolehuset, og mye mer.

Så ble folket skysset vel inn igjen på fastlandet igjen.

Takk til alle som kom, Åvik Vel som hjalp til med parkering, og til Midling-Jensen som stod for grei båtskyss fra Åvik.

Per Klever filmet under turen, og her er noen glimt: